V Petržalke pribudnú tri nové ulice

Ich názvy ponesú silný historický odkaz na tragédiu a hrdinstvo menom vojna.

Poznáte to, žijete niekoľko rokov na jednom mieste, možno aj celý život a stále ste neprebádali všetky zákutia svojej domoviny.

Mnoho takýchto zaujímavých miest, kde noha domácich často nezablúdi, sa nachádza aj v mestskej časti Bratislava-Petržalka. A možno nadišiel čas to zmeniť.

Tentokrát máme na mysli Vojenský cintorín z roku 1916, ktorý vznikol v rámci pôvodného vojenského lazaretu. V ňom ležali zväčša ťažko ranení vojaci Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj iných bojujúcich strán.

Vojaci pochovaní v samostatných hroboch zomreli prevažne v Posádkovej nemocnici Bratislava, ďalší zase v Divíznej nemocnici v Kopčanoch v roku 1918.

Žiaľ, tak ako veľké množstvo pietnych miest či historických pamiatok Slovenska, aj tento cintorín sa začal po roku 1948 zanedbávať a devastovať.

K spracovaniu dokumentácie na revitalizáciu územia a jeho premenu na parkovú plochu nadväzujúcu na históriu došlo až v rokoch 2007 – 2009. Ako sa ale hovorí, na minulosť netreba zabúdať, treba sa z nej poučiť.

Rovnakým heslom sa riadili aj poslanci a poslankyne petržalského miestneho zastupiteľstva, ktorí s ohľadom na historický odkaz dotknutého územia ešte minulý rok v máji schválili v danej lokalite pomenovania novo vzniknutých ulíc. Presnejšie, na mapu katastra Petržalky tak pribudnú tri nové ulice.

A keďže štatútom bratislavského magistrátu je stanovené, že názvy ulíc a verejných priestranstiev sa v našej metropole určujú všeobecne záväzným nariadením mesta, vo štvrtok 25. mája ich rozhodnutie hlasovaním potvrdili aj ich bratislavskí kolegovi a kolegyne z mestského zastupiteľstva, a to i s odporúčaním Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy i Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ.

Ako sa teda tri nové petržalské ulice budú volať? Celkom príznačne – Ulica generála Viesta, Ulica generála Goliana a Pri vojenskom cintoríne.

Prvých dvoch pánov z obdobia Slovenského národného povstania určite netreba obzvlášť predstavovať. Veď prvý menovaný bol veliteľom povstaleckej armády a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR.

Druhý pán je zase oprávnene spájaný s heslom „Začnite s vysťahovaním“, čo bol pokyn na začiatok aktívnej obrany proti okupácii územia Slovenska nacistickým Nemeckom.

Tretí názov sa logicky spája so samotným vznikom cintorína a 331 vojakmi, ktorí na ňom našli večný odpočinok.

Nové názvy ulíc nadobudnú účinnosť od 15. júna a teší nás, že na odkaz tragédie i hrdinstva vojny v Bratislave sa nezabúda nielen na našom zelenom sídlisku. Podľa nedávneho návrhu Ministerstvo obrany SR sa meno generála Viesta pravdepodobne čoskoro dostane i ku kolegom do MČ Nové Mesto, kde premenovania časti Kutuzovovej ulice už rovnako odobrili miestni volení zástupcovia. VIAC INFO TU.

#petrzalka

web od 2day