Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2020 z 15. decembra o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day