Petržalka začala výstavbu multifunkčnej športovej haly Pankúchova. Práce na základovej doske prinesú dočasné obmedzenia pre peších

Úsek chodníka na Haanovej ulici bude zúžený na približne jeden meter z dôvodu vjazdu a výjazdu vozidiel stavby.

Peší môžu využiť obchádzkové trasy.

V polovici júna mestská časť Bratislava-Petržalka informovala o získaní právoplatného stavebného povolenia na novú modernú športovú halu na Pankúchovej ulici za viac ako dva milióny eur.

Samospráva krátko na to zahájila prípravné práce na otočení trávnatého futbalového ihriska, ktoré si vyžiadalo i nevyhnutný výrub deviatich drevín. Tie neskôr nahradia nové stromy a zeleň.

V rámci procesu verejného obstarávania vyhlásila i verejnú súťaž na zhotoviteľa základovej dosky, ktorá bola vyhodnotená len nedávno. Víťazný zhotoviteľ zrealizuje prvú časť výstavby za zhruba 458-tisíc eur s DPH v nasledujúcich mesiacoch. 

Samospráva tak dokáže do konca roka s ďalším vysúťaženým zhotoviteľom realizovať aj hrubú stavbu samotnej haly a vyčerpať dotáciu Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vo výške 1,2 milióna eur v súlade s podmienkami.

 

Pozor na obmedzenia

 

Južná časť areálu Základnej školy Pankúchova 4 sa tak v najbližších mesiacoch zmení na stavenisko, čo prinesie aj dočasný diskomfort najmä miestnym obyvateľom a okoloidúcim.

Obmedzenia sa počas celej výstavby dotknú chodníka na Haanovej ulici zo strany Pump Parku, kde bude zabezpečený vjazd a výjazd vozidiel stavby.

„Hoci chodník na Haanovej zostáva prechodný, jeho úsek bude na dlhšej časti výrazne zúžený, čo môže spôsobiť komplikácie najmä rodinám s kočíkmi, väčším skupinám, ľuďom s nákupmi či cyklistom. Najmä v týchto prípadoch tak odporúčame využiť obchádzkové trasy pre peších,“ upozorňuje poverený zástupca prednostu pre investície petržalského miestneho úradu Miloš Holán.

 

Prvá fáza asi dva mesiace 

 

Stavebné práce na betónovej platni potrvajú cca dva mesiace a budú pozostávať prioritne z výstavby základových pásov a pätiek, samotného osadenia základovej dosky, ale tiež prípravy vstupov a výstupov pre systém podzemných inžinierskych sietí pre plyn, vodu, teplo, elektrinu, kanalizáciu a slaboprúdové vedenia.

Priebeh prác bude petržalská samospráva priebežne monitorovať a informovať o nich na webe petrzalka.sk/HALAPANKUCHOVA

* Moderná multifunkčná športová hala Pankúchova je jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy a má byť vôbec prvou svojho druhu v Petržalke. Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ako aj širokej verejnosti, pričom poskytne zázemie pre viaceré športové odvetvia: hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis. 

Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur a necelú polovicu by mala pokryť spomínaná účelová dotácia od MIRRI. Zvyšné prostriedky plánuje zabezpečiť mestská časť zo svojho rozpočtu – 500-tisíc eur z rezervného fondu a ďalších 800-tisíc eur cez úver.

web od 2day