Petržalka ďalej zvýhodňuje rezidentov v rámci svojho parkovacieho systému.

V časti Háje zaregulovala novú parkovaciu zónu.

Po novom budú môcť aj vodiči parkujúci v severnej časti lokality Háje 1 stáť iba na modro vyznačených boxoch. Prvé dva týždne im pokuty nehrozia, no musia počítať s upozornením.

Koncom minulého roka začali užívať petržalskí rezidenti výhody zónovania v lokalitách Dvory 1 – 3 a Dvory 5 – 6  (ulice Bohrova, Gercenova, Kapicova, Lenardova, Nobelovo námestie, Pečnianska, Planckova, Röntgenova, Zadunajská cesta, Záporožská, Andrusovova, Belinského, Fedinova, Hálova, Kolmá, Ondreja Štefanka, Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského) ako aj v Starej Petržalke (ulice Vranovská, Vilová, Očovská a Dubnická).

V júni tohto roka sa k nim pridala ďalšia lokalita – Lúky 6, v prvej fáze iba ulice Starhradská a Tematínska.

Po vyznačení nových modrých pozdĺžnych i šikmých miest a osadení zvislých aj vodorovných dopravných značiek ZÓNA sa k nim najnovšie pridáva aj lokalita Háje 1 – Osuského, Námestie hraničiarov a Gessayova ulica.

„V rámci parkovania ide o jednu z najproblémovejších lokalít v Petržalke. Majitelia vozidiel si tu bežne odtláčajú autá, lebo bránia vjazdu a výjazdu, blokujú vstup do garáží, prípadne k stanovištiam zberných nádob,” hovorí o dlhodobo zlej situácii vedúci referátu statickej dopravy miestneho úradu Andrej Árva, ktorý si vytvorením novej zóny sľubuje jej zlepšenie.

Vodiči už totiž mimo vyznačených boxov stáť nemôžu.

 

Zatiaľ bez sankcií

 

Podobne ako po zazónovaní iných miestnych častí v Petržalke, ani tentoraz nebudú motoristom pri nedodržiavaní pravidiel zóny hroziť sankcie ihneď.

„Spočiatku budeme zbierať počty priestupkov a upozorňovať na nové zónovanie, čo potrvá do 15. augusta. Pre tento účel nám poslúžia aj naše zelené, modré a oranžové letáčiky, ktoré si v prípade porušenia pravidiel parkovacej politiky vodiči nájdu za stieračom,“ hovorí Árva s tým, že po uvedenom dátume už budú najzávažnejšie porušenia pravidiel nahlásené mestskej polícii a riešené v priestupkovom konaní.

Árva zároveň dodáva, že s vytváraním zón mestská časť zďaleka nekončí.

„S rozširovaním bezplatných petržalských modrých parkovacích zón plánujeme pokračovať. Ide predovšetkým o lokality Lúky 1 – 5, 7 – 8, ktoré sa budeme snažiť dokončiť ešte v tomto roku.“

 

Rozširuje sa aj PAAS

 

Okrem novovznikajúcich modrých parkovacích zón v Petržalke postupne zavádza svoju parkovaciu politiku aj bratislavský magistrát.

Ten najnovšie inicioval expanziu PAAS-u na území mestskej časti v lokalitách Dvory 5, 6 vrátane Šustekovej ulice a Háje 2 – sever v druhej polovici tohto roka.

Aj preto Petržalka nedávno prerušila plánované čistenie parkovísk na Dvoroch 5, 6, kde budú v dohľadnej dobe pôvodné modré čiary premaľované na bielo.

Po dokončení značenia budú Dvory 4, 5 a 6 spoločne tvoriť jednu PAAS zónu, kde budú platiť pravidlá celomestskej parkovacej politiky.

web od 2day