Petržalka hľadá legálnu stenu na grafity

Pomôžte jej nájsť ideálne miesto na prežitie sídliskového umenia.

Svoje návrhy môže verejnosť posielať na posúdenie e-mailom do 17. septembra.

Janíkov dvor poznali viacerí do roku 2022 ako centrum sídliskového umenia, a to so všetkým, čo k nemu patrí, vrátane bezpečného a legálneho miesta pre tvorenie grafity malieb.
Zmeny v petržalskej infraštruktúre a snaha kolegov z bratislavského magistrátu dokončiť električkovú trať však mali za následok, že objekt depa nerealizovaného metra na konci mestskej časti, kde sa nachádzala aj jediná legálna grafity stena, padli za obeť vyššiemu cieľu.

Aj preto sa poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka na júnovom rokovaní rozhodli schváliť návrh na vytvorenie novej legálnej steny, ako priestoru nielen na kreatívne vyžitie umelcov, ale aj socializáciu mladých. Samospráva chce zároveň týmto krokom predchádzať neželanému znehodnocovaniu verejného majetku či zvyšovaniu prípadov vandalizmu na svojom území.

„Aby sme našli miesto, kde sa budú cítiť dobre všetci predstavitelia, ale aj prívrženci street kultúry, potrebujeme pomoc tých najpovolanejších – vás, milí Petržalčania, ktorí sa na zelenom sídlisku pohybujete a aktívne žijete, tvoríte, vnímate ho,“ vyzýva obyvateľov prvá zástupkyňa starostu Petržalky Iveta Jančoková, pričom dodáva, že budú oslovovať aj umelecké kruhy, školy či občianske združenia.

Výzvy elektronicky

Tipy na plochy, ktoré by mohli poslúžiť ako vhodné grafity steny, môžu záujemcovia zasielať referátu komunikácie miestneho úradu Petržalka e-mailom najneskôr do 17. septembra (vrátane).

Do predmetu mailu je potrebné uviesť „grafity stena“ a kvôli následnému posúdeniu majetkovo-právnych vzťahov i fotografiu navrhovanej steny aj so širším okolím.
Užitočnou pomôckou bude aj screenshot z online máp, ktorý pomôže jednoduchšie určiť polohu pri skúmaní a zisťovaní (ne)vhodnosti navrhnutých priestranstiev. Všetky zaslané návrhy budú následne posudzovať členovia miestnej odbornej komisie. Vybraní favoriti, ktorí budú spĺňať všetky legálne podmienky, by mali byť známi do konca októbra.

web od 2day