RADA PRÁVNIKA: Dovolenka s dieťaťom v zahraničí. Potrebujem súhlas druhého rodiča?

Podľa zákona o rodine majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Práva rodičov sú v zásade rovnaké (rodičia sú rovnoprávni).

Zákon rozlišuje v podstate dve kategórie rozhodnutí rodičov týkajúcich sa starostlivosti o dieťa, a to veci bežné a veci podstatné. Pri bežných veciach (každodenných záležitostiach) môže každý rodič rozhodnúť aj sám, bez súhlasu druhého rodiča. Pri podstatných veciach je potrebný súhlas druhého rodiča. Vyplýva to z § 35 Zákona o rodine.

Kedy súhlas netreba…

Za podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa považuje zákon napr. trvalé vysťahovanie sa dieťaťa do cudziny. Z toho vyplýva, že pokiaľ nejde o trvalé premiestnenie dieťaťa do cudziny, ale len o krátkodobý a hlavne dočasný pobyt v cudzine – napr. dovolenku, nejde o podstatnú vec týkajúcu sa starostlivosti o dieťa a súhlas druhého rodiča nie je potrebný. Neplatí to však absolútne.

Ak sa rodič rozhodne ísť s dieťaťom, napr. na dvojtýždňovú dovolenku do zahraničia, nemusí si automaticky pýtať súhlas druhého rodiča, pretože podľa súdnej praxe je právom daného rodiča rozhodnúť o tom, kde a akým spôsobom bude s dieťaťom tráviť čas a toto právo nemožno obmedzovať len na územie SR. Na druhej strane však dovolenka nesmie zasahovať do času, kedy má právo byť, napr. podľa rozhodnutia súdu, s dieťaťom druhý rodič.

… a kedy je potrebný

Ak je teda dieťa zverené do starostlivosti jednému rodičovi a druhý má právo styku, prípadne ide o striedavú starostlivosť rodičov, môže rodič v rámci „svojho“ času vziať dieťa na dovolenku, a to aj do zahraničia, bez súhlasu druhého rodiča. Ak by sa však čas dovolenky, čo i len jeden deň prekrýval s časom, kedy má právo byť s dieťaťom druhý rodič, musí s tým tento rodič súhlasiť. Súhlas by sa, samozrejme, vyžadoval len na tie dni dovolenky, ktoré sa prekrývajú s právom styku druhého rodiča.

Je potrebné dodať, že aj keď druhý rodič súhlas za istých okolností nemusí udeliť, má právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza. Toto právo mu vyplýva z § 24 ods. 6 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva právo na informovanie sa o maloletom dieťati. Podobným princípom sa v podstate riadi aj dovolenka v rámci Slovenska.

Je dobré informovať o mieste pobytu

Ak to celé zhrnieme, dovolenku plánujte tak, aby sa neprekrývala s časom, kedy má s dieťaťom právo byť druhý rodič. Ak to nie je možné, požiadajte ho o súhlas (napr. e-mailom). Môžete tiež navrhnúť aj nejaké náhradné termíny na styk s dieťaťom, aby druhý rodič nebol o tento čas ukrátený. Ak čas dovolenky nezasahuje do práva druhého rodiča na styk s dieťaťom, informujte druhého rodiča o tom, že idete na dovolenku, do akej krajiny, prípadne mesta a na ako dlho. Nikdy neviete, čo sa môže na dovolenke stať. Obaja rodičia by však mali brať do úvahy najlepší záujem svojho dieťaťa a podľa toho sa rozhodovať a konať.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát| www.ozilegal.sk | advokat@ozilegal.sk

Tento článok je súčasťou letného dvojčísla samosprávnych novín Naša Petržalka.

web od 2day