V Petržalke si vybavíte elektronicky už aj žiadosť o predĺženie či zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta i zmenu EČV

Stačí vyplniť online formulár a priložiť potrebné dokumenty. Nové žiadosti o vyhradenie parkovacieho boxu však mestská časť neprijíma už od roku 2019, výnimkou sú tie pre zdravotne znevýhodnených.

Najľudnatejšia samospráva Slovenska sa snaží kráčať s dobou nielen v prípade modernizácie verejných priestranstiev a majetku vo svojej správe, ale aj pri odbremenení obyvateľov od byrokracie.

Chodenie po úradoch a čakanie v radoch predsa neobľubuje nikto. Mestská časť Bratislava-Petržalka preto hľadá spôsoby, ako administratívne procesy zjednodušovať. Či už priamo na úrade, alebo online.

Aktuálne tak zamestnanci referátu informačných technológií pracujú napríklad na inštalácii kioskov vo vstupnej hale úradu, kde si budú môcť klienti počas stránkových hodín vytlačiť lístok s poradovým číslom a QR kódom podľa tej-ktorej agendy. Lístok následne použijú na prechod cez turnikety.

Už teraz si však viac ako 1700 držiteľov povolenia na vyhradené parkovacie miesto môže o predĺženie platnosti existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta, jeho zrušenie alebo zmenu evidenčného čísla vozidla (EČV) požiadať aj na diaľku cez internet.

Z pohodlia domova

Zatiaľ čo donedávna bolo možné tieto úkony vybaviť poštou alebo osobne na petržalskom miestnom úrade, po novom stačí na webe parkovanie.petrzalka.sk vyplniť krátky formulár, v ktorom je potrebné zadať údaje držiteľa povolenia o vyhradené státie ako aj držiteľa vozidla.

Vedúci referátu statickej dopravy Andrej Árva tvrdí, že sprocesovanie žiadostí online uľahčí prácu aj kolegom na referáte, keďže sa bežne stáva, že žiadatelia pri osobnom kontakte zabudnú na dokumenty potrebné pre overenie.

Žiadateľ už nemusí chodiť na úrad a tlačiť si doklady. Stačí ich len naskenovať alebo odfotiť a priložiť do formulára,“ opisuje výhody elektronického systému Árva.

Zároveň prízvukuje, že pre správne podanie žiadosti je potrebné vyplniť evidenčné číslo vozidla bez chýb, medzier a s registračným kódom, ktorý bol majiteľovi vozidla vygenerovaný pri registrácii do Petržalského parkovacieho systému.

„Registračný kód je povinným údajom, bez neho systém neumožní žiadateľovi odoslať žiadosť, preto je potrebné, aby mal držiteľ vozidlo riadne registrované,“ dodáva s tým, že nový elektronický systém výrazne zefektívni ich prácu, zamedzí prípadnému zneužívaniu a sprehľadní evidenciu.

Zmluva na dva roky

Samospráva zdôrazňuje, že už viac ako dva roky neprijíma žiadosti o nové vyhradené parkovacie miesta. O tie si môže požiadať iba ťažko zdravotne postihnutá osoba (ŤZP) odkázaná na individuálnu prepravu (držiteľ modrého preukazu) s trvalým pobytom v mestskej časti a registrovaným vozidlom.

Zriadenie vyhradeného miesta pre osoby s ŤZP je spoplatnené. A to platí aj pri jeho presune, ktorý občas využívajú aj držitelia povolení vydaných pred 16. októbrom 2019. Suma sa odvíja od aktuálnych cien potrebného dopravného značenia a situácie v teréne. Spoplatnená je aj služba za zmenu EČV v evidencii.

V súčasnosti sa vydávajú povolenia na dva roky, pričom mestská časť môže pristúpiť k skoršiemu zrušeniu vyhradenia podľa platného VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Najčastejšie sa tak deje kvôli zneužívaniu a kvôli spusteniu celomestskej parkovacej politiky PAAS.

Parkuje len jedno auto

Čo teda robiť v prípade, že na vyhradenom mieste stojí iné vozidlo neoprávnene?

Ak na schválenom vyhradenom mieste parkuje iné vozidlo, ako je to držiteľovo, je potrebné kontaktovať referát statickej dopravy na čísle +421 947 487 111, mestskú políciu na čísle podľa príslušného obvodu alebo na všeobecnom čísle 159. Po udelení súhlasu od polície pristúpime k odťahu,“ upozorňuje Árva a dopĺňa, že ani samotný držiteľ povolenia na vyhradenom mieste nemôže parkovať s iným, ako so schváleným vozidlom ani povoľovať parkovanie rodine či známym.

Zmeny v značení

Všetky novo vyhradené parkovacie miesta sú v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR z roku 2020 označené zvislou dopravnou značkou „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľou „vyhradené parkovanie“ bez uvedenia EČV, pričom vodorovne sa môžu vyznačiť len okraje parkovacieho miesta.

Modré značky „P-Reserve“ s uvedením EČV a ikonkou označujúcou invalida, na ktoré boli obyvatelia donedávna zvyknutí, sa už na parkoviskách neosádzajú. V prípade ďalších informácií môže verejnosť kontaktovať referát statickej dopravy e-mailom na  alebo telefonicky na čísle 0947 487 113. Zamestnanci a zamestnankyne referátu aktuálne pracujú na tom, aby bolo cez webový elektronický systém čoskoro možné registrovať aj nové žiadosti o vyhradené parkovanie ŤZP osôb.

web od 2day