VOĽBY 2023: Vybavte si hlasovací preukaz

A nenechajte osud našej krajiny náhode.

Sobota 30. september – deň, kedy všetci spoločne budeme rozhodovať o ďalšom osude nášho štátu v predčasných parlamentných voľbách.

Aký bude výber politickej reprezentácie na nasledujúce štyri roky, závisí predovšetkým od volebnej účasti. V posledných riadnych parlamentných voľbách 2020 sa vyšplhala na 65,80 %. Hoci tento rok sa hovorí skôr o nižšom záujme možných zúčastnených voličov, nemusí tomu tak byť.

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, okrem voľby poštou využite napríklad možnosť požiadať o hlasovací preukaz. A hlasovať tak v rámci našich hraníc vo volebný deň kdekoľvek budete.

O vydanie hlasovacieho preukazu vždy žiadate svoju obec. Petržalčania a Petržalčanky tak môžu urobiť nasledovne:

  • OSOBNE – najneskôr do 29. SEPTEMBRA do 12:00 na adrese Miestneho úradu Petržalka na Kutlíkovej 17

PONDELOK – 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
UTOROK – 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
STREDA – 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
ŠTVRTOK – 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
PIATOK –  8:00 – 12:00

  • LISTOM – tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 8. SEPTEMBRA, a to na adresu Centrum Technopol, Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17.
  • ELEKTRONICKY – na zaslanie svojej žiadosti tiež môžete využiť e-mail 📧 podatelna@petrzalka.sk, a to najneskôr do 8. SEPTEMBRA.

V prípade, že z rôznych dôvodov nemôžete využiť ani jednu z uvedených možností, je tu ešte jedno riešenie. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu môžete prostredníctvom vášho rodinného príslušníka či známeho, ktorého na túto úlohu splnomocníte. Urobiť tak môžete v úradných hodinách najneskôr do 29. SEPTEMBRA do 12:00. 

Do žiadosti nezabudnite uviesť všetky potrebné údaje – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu i korešpondenčnú adresu, na ktorú vám hlasovací preukaz doručíme.

Váš hlasovací preukaz vám do troch dní od obdržania žiadosti zašleme na adresu trvalého pobytu, prípadne na inú korešpondenčnú adresu uvedenú vo vašej žiadosti. Zásielku odosielame len „Do vlastných rúk“. VIAC INFO na webe VOLBY.PETRZALKA.sk.

Slobodná politická súťaž garantovaná najvyšším zákonom republiky Ústavou SR umožnila v nadchádzajúcich voľbách do NR SR kandidovať 25 politickým subjektom vrátane jednej koalície.

Volebné kandidátky spoločne s oznamom o čase a mieste konania volieb si budete môcť nájsť vo svojich schránkach až do 4. SEPTEMBRA.

Zvážte preto dobre a dopredu svoju voľbu, veď aj váš hlas rozhodne, ako sa ďalším generáciám bude na Slovensku žiť.

#petrzalkavoli

web od 2day