Výsledok vybavenia petície – Petícia proti výstavbe „Work Home Study – zariadenie pre pobyty študentov, kú. Petržalka, Bratislava“

web od 2day