Vrecká na bioodpad si budete môcť vyzdvihnúť zdarma už aj v Petržalke

Počas septembra ich nájdete na deviatich distribučných miestach. Každá domácnosť má nárok na 50 kompostovateľných vreciek. V stánkoch OLO budú k dispozícii aj náhradné zberné košíky.

Zber kuchynského bioodpadu funguje v Petržalke už šestnásť mesiacov. Mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO) ho v najľudnatejšej mestskej časti zaviedla v máji 2022.

Pri zavedení zberu dostali obyvatelia a obyvateľky Petržalky okrem špeciálnych hnedých nádob aj zásobu kompostovateľných vreciek. Podľa predpokladov OLO, a.s. mali vystačiť približne na rok, ďalšie vrecká si už mali domácnosti zaobstarať z vlastných zdrojov.

Mestská časť Bratislava-Petržalka a OLO, a.s. teraz opäť spájajú sily a poskytnú najmä Petržalčanom možnosť prevziať si náhradné vrecká na bioodpad. Aj tentokrát úplne zdarma.

Zapojené domácnosti si ich môžu v priebehu septembra vyzdvihnúť v OLO stánkoch, ktoré budú k dispozícii na rôznych miestach v Petržalke.

Petržalská samospráva túto iniciatívu víta, keďže od Petržalčanov a Petržalčaniek eviduje viacero podnetov s otázkami, kde si náhradné sáčky môžu prevziať.

„Vzhľadom na veľkosť mestskej časti i naše časové a ľudské kapacity nebolo možné pristúpiť k dodatočnej distribúcii v priestoroch nášho úradu. O to viac nás teší takáto forma spolupráce so spoločnosťou OLO, a.s., ktorá navyše pokrýva všetky časti nášho sídliska,“ hovorí Dávid Pavlík z referátu komunikácie miestneho úradu, ktorého agendou je riešenie podnetov obyvateľov.

Dva balíčky na domácnosť

V Petržalke sa budú kompostovateľné vrecká bezplatne distribuovať počas septembra, od 2. 9. do 30. 9., každý utorok, stredu, štvrtok a sobotu na viacerých miestach, ktoré OLO, a.s. vybrala v spolupráci s mestskou časťou.

Pre každú domácnosť sú určené dva balíčky, teda 50 kompostovateľných vreciek.

Tímy OLO, a.s. budú mať k dispozícii aj náhradné košíky pre tých, ktorým sa pôvodný zlomil. Prevzatie je možné majiteľom bytu, domu, nájomcom, rodinným príslušníkom, kamarátom a pod., stačí ho potvrdiť podpisom. Na podpisový hárok preberateľ doplní adresu domácnosti, mestskú časť a dátum prevzatia.

DISTRIBUČNÉ MIESTA POČAS SEPTEMBRA:

Trhovisko Mlynarovičova – 2. 9. a 9. 9. od 8:00 do 14:00
Tyršák – 5. 9. a 6. 9. od 13:00 do 17:00
Slnečnice Market – 7. 9. a 12. 9. od 13:00 do 17:00
Ovsištské námestie (zastávka MHD) – 13. 9. od 13:00 do 17:00
Farského (zastávka MHD) – 14. 9. od 13:00 do 17:00
OC Galéria (vstup z parkoviska) – 16. 9. od 8:00 do 14:00, 19. 9. od 13:00 do 17:00
Technopol (pri fontáne) – 20. 9. od 13:00 do 17:00
pred Kauflandom (Jantárová cesta 30) – 21. 9. a 28. 9. od 13:00 do 17:00, 30. 9. od 8:00 do 14:00
pred OC Danubia – 23. 9. od 8:00 do 14:00, 26. 9. od 13:00 do 17:00
Nobelovo nám. (park pri Bille) – 27. 9. od 13:00 do 17:00

Zber pre KOLO

Na stanoviskách bude zároveň prebiehať aj zber vecí pre bratislavské centrum opätovného použitia KOLO. „Obyvateľov však prosíme, aby na tieto miesta nosili len menšie predmety,“ zdôrazňuje Balková. Väčšie, ako napríklad nábytok, je možné odovzdať do skladu na Starej Vajnorskej 17 (utorok – piatok: 10:00 – 18:00, víkend: 10:00 – 17:00).

Obyvatelia, ktorí sa doteraz ešte nestihli zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu, si môžu vyzdvihnúť nádoby a vrecká v centrále OLO, a. s., Ivanská cesta 22, a to každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

Viac informácií nájde verejnosť na webe OLO.sk/KBRO.

web od 2day