Petržalka praje všetko dobré v novom školskom roku

Prvý január, to je už len „klišé“, ale čo taký prvý školský deň, ktorý tento rok pripadol na 4. septembra?
Nové výzvy, noví ľudia, nové úlohy, nový režim fungovania po dvoch mesiacoch lebedenia, to je už len dačo! Vzrušenie, radosť, smiech, ale i plač a kde tu i stres zo zmien sú emóciami, ktoré k nám v tento deň prichádzajú a výnimkou neboli ani u prváčikov na Základnej škole Černyševského 8 , kde sme sa v tento výnimočný deň zastavili aj my.

Vďaka tomu sme mali možnosť byť pri tom, ako 91 prváčikov prežívalo svoj veľký deň, zatiaľ čo ďalších vyše 500 žiakov z vyšších ročníkov po lete zasadlo do lavíc s pokojom tých skúsenejších.
Medzi nimi nechýbalo ani 40 detí z Ukrajiny, ktoré v tejto základnej škole v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka našli svoje miesto aj po vypuknutí vojny.

Tešíme sa, že aj vďaka Metropolitnému inštitútu Bratislavy majú tieto deti po novom možnosť využiť aj služby asistentky pre jazykové vzdelanie, ktorá ich zasvätí do tajov slovenčiny a pomôže im priblížiť sa k svojim novým kamarátom zo Slovenska ešte rýchlejšie.

Veríme, že všetci žiaci a žiačky vstúpili do nového roka šťastnou nohou  a v mene starostu Jána Hrčku im prajeme veľa pekných zážitkov, množstvo informácií i motivácie pri zvládaní úloh všetkého druhu. Či už sa ich školský príbeh ešte len začal, alebo úspešne pokračuje.

#petrzalkasavzdelava #petrzalkazije

web od 2day