VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE – prerokovanie – Urbanistická štúdia zóny Kopčianska, Petržalka, Bratislava – Návrh riešenia

web od 2day