Magistrát skrášľuje cestné ostrovčeky

Od 11. septembra už aj na Azúrovej v Petržalke.

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa pravidelne stará o to, aby sa obyvateľom a obyvateľkám žilo na zelenom sídlisku čo najlepšie.

Preto chlapi z údržby alias petržalskí makači každý deň venujú svoju pozornosť množstvu aktivít, ktorých súčasťou je, okrem iného, úprava kríkov, orezy stromov, kosenie trávy, čistenie verejných detských ihrísk a dosypávanie piesku do pieskovísk či údržba komunikácií.

Po tom, čo naša samospráva koncom minulého roka zakúpila takzvaný finišer, sa naši zamestnanci púšťajú aj do asfaltovania chodníkov. Zatiaľ sú len v počiatočnej fáze, kedy stále dolaďujú detaily, a preto vopred ĎAKUJEME za pochopenie i strpenie či povzbudenie v ich neľahkej práci.

S úpravou okolia na miestach, ktoré nepatria do správy našej mestskej časti, nám však pomáhajú aj kolegovia z bratislavského magistrátu. Tí sa tentokrát pustili do revitalizácie cestných ostrovčekov na hlavných komunikáciách po celom meste.

S jednou z takýchto opráv začínajú už v pondelok 11. SEPTEMBRA na Azúrovej ulici v časti Slnečnice, pričom predpokladaný odhad ich ukončenia je naplánovaný na nedeľu 8. OKTÓBRA.

Zahŕňať bude vybúranie živičného povrchu podkladových vrstiev, výškovú úpravu obrubníkov, inžinierskych sietí a existujúceho dopravného značenia, ale aj výsadbu zelene.

Z tohto dôvodu musia vodiči rátať s menšími dopravnými obmedzeniami, ktoré vám, veríme, príliš nenarušia cestu. Veď ako hovoria aj priatelia z magistrátu, zakvitnutý ostrovček je jednoducho oveľa krajší, ako len vyprahnutý asfalt. Nemyslíte?

ĎAKUJEME kolegom sa cennú pomoc pri skrášľovaní Petržalky a takisto všetkým motoristom a motoristkám, za rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení, ktoré povedú ku kvalitnejšiemu životu na najväčšom sídlisku.

#petrzalka

web od 2day