Nájdite s nami náhradu za Janíkov dvor a pomôžte prežiť sídliskovému umeniu

Už len pár dní nás delí od toho, aby sme určili smer, ktorým sa pohne sídliskové umenie. Janíkov dvor, a teda aj jediná legálna stena na grafity, ktorú sme v Petržalke mali, je, bohužiaľ, dôsledkom výstavby električkovej trate minulosťou.

Z čoho sa však tešíme, je fakt, že veríme, že sa nám čoskoro podarí nájsť jeho náhradu, ktorá opäť rozprúdi umelecký život v okolí, a to bez toho, aby sa kreatívci  dopúšťali priestupkov či spôsobovali škody.

A aby sme projekt dotiahli do úspešného konca a vhodné miesto pre street kultúru našli, potrebujeme pomoc tých najpovolanejších – VÁS, milí Petržalčania a Petržalčanky, ktorí naše zelené sídlisko aktívne žijete, tvoríte a vnímate ho.

Tipy na plochy, ktoré by mohli poslúžiť ako vhodné grafity steny, môžu záujemcovia zasielať Referátu komunikácie Miestneho úradu Petržalka najneskôr do 17. SEPTEMBRA (vrátane).

A to dvomi spôsobmi:

E-mailom na: tlacove@petrzalka.sk;

cez náš podnetový portál.

Do predmetu mailu je potrebné uviesť „grafity stena“ a kvôli následnému posúdeniu majetkovo-právnych vzťahov i priložiť fotografiu navrhovanej steny aj so širším okolím.
Užitočnou pomôckou bude aj screenshot z online máp, ktorý pomôže jednoduchšie určiť polohu pri skúmaní a zisťovaní (ne)vhodnosti navrhnutých priestranstiev.
Všetky zaslané návrhy budú následne posudzovať členovia miestnej odbornej komisie. Vybraní favoriti, ktorí budú spĺňať všetky legálne podmienky, by mali byť známi do konca októbra. O víťazovi vás budeme, ako vždy, informovať.

#petrzalkazije

web od 2day