7003/2023 – oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby bez stavebných úprav – nebytový priestoru č.12 na Obchodný priestor v BD Lietavská 9, v k.ú., Petržalka

web od 2day