Petržalka 2029: #3 Moderné vzdelávanie v zmysle konceptu SMART školy

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani na oblasť školstva.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme. V prvej z nich sme sa venovali sociálnym službám. Obsahom druhej bol územný rozvoj a udržateľná doprava. Teraz sa povenujeme ďalšej, nemenej dôležitej, priorite:

#3 MODERNÉ VZDELÁVANIE V ZMYSLE KONCEPTU SMART ŠKOLY

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Dosiahnuť dobrý technický stav budov a revitalizované areály základných a materských škôl v správe našej mestskej časti.
  • Fungujúci systém motivačných nástrojov pre pracovníkov v školstve.
  • Existujúca systematická podpora aktivít pre mládež a zvýšená participácia mládeže na rozvojových aktivitách samosprávy.

Ako na to?

Prispieť k dosiahnutiu moderného školstva a vytvoreniu optimálnych podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a podnetného prostredia pre pedagógov, aby bolo dostupné pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat, chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Vytváranie podmienok pre rozširovanie priestorových kapacít v dôsledku rozvoja inkluzívneho vzdelávania.
  • Podporenie asistentov pre pedagógov a spoluprácu pri osobných asistentoch so strednými školami.

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU . A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami!

Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk.

VIAC INFO TU. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším. #planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day