39700/2023 – upovedomenie účastníkov konania o odvolaní – Južné Mesto, Ba-Petržalka, Primárna infraštruktúra-komunikácie a inž. siete, zóna B, 3. etapa v k.ú. Petržalka

web od 2day