č. 4256/2023/06-RSÚ/Do-32 Rozhodnutie povoľuje – zmenu dokončenej stavby: Stavebné úpravy v byte č. 123 na 12. p. v bytovom dome Jungmannova 10, Bratislava – Petržalka

web od 2day