PETRŽALKA 2029: Nízkouhlíkové hospodárstvo a kvalitné životné prostredie

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani na životné prostredie.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029.

Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme.

Za sebou už máme sociálne služby, územný rozvoj a udržateľnú dopravu a moderné vzdelávanie. Teraz sa povenujeme ďalšej, nemenej dôležitej, priorite:

#4 NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO A KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Dosiahnutie úspory v zariadeniach v správe majetku mestskej časti minimálne o 20 %.
  • Zavedenie podpornej energetickej služby na všetkých materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti do roku 2024.
  • Zrevitalizovanie vyhradených verejných priestranstiev.

Ako na to?

Prispieť k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti budov a zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Spracovanie energetických auditov a technických štúdií všetkých výhrevní.
  • Komplexnú rekonštrukciu chodníkov s cieľom zavádzania vodozádržných opatrení a výsadby drevín.

Všetko podstatné nájdete aj v našich grafikách.

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU. A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami! Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk.

VIAC INFO TU PLAN.PETRZALKA.sk. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším.

#planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day