Petržalka 2029: #5 Rozmanitá a udržateľná kultúra pre všetkých

Pripomienkujte ďalšiu z priorít strategického dokumentu Petržalka 2029

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme. Možno ste už pripomienkovali sociálne služby, územný rozvoj a udržateľnú dopravu, moderné vzdelávanie, či nízkouhlíkové hospodárstvo a kvalitné životné prostredie. A možno máte čo povedať k ďalšej nemenej dôležitej priorite:

# 5 ROZMANITÁ A UDRŽATEĽNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Zriadiť dostupný priestor na neformálne stretávanie mladých ľudí v Petržalke.
  • Revitalizovanie verejných priestorov v blízkosti kultúrnych domov a lokálnych knižníc.
  • Pravidelná spolupráca medzi kľúčovými aktérmi v kultúre a užšia spolupráca s nezriaďovanou kultúrou.

Ako na to?

Prispieť k udržateľnej kultúre dostupnej pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Vytvorenie moderného kultúrneho centra a podporu komunitných podujatí.
  • Obnovu kultúrno-spoločenských objektov, pamiatok a pamätihodností a historických objektov a ďalších objektov pre realizáciu kultúrnych aktivít.

Všetko podstatné nájdete aj v našich grafikách.

 

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU. A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami! Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk. VIAC INFO TU. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším.

#planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day