Zoznam osobností Petržalky sa rozrástol o šesť ďalších. Miestna samospráva ich ocenila na slávnostnom galavečeri

Slávnostné oceňovanie prebehlo v piatok 22. septembra 2023.

Mestská časť už po 25-krát ocenila významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Petržalky. Čestný titul si odniesli ďalšie štyri osobnosti, udeľovalo sa aj ocenenie in memoriam a po druhýkrát aj Cena verejnosti.

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje miestna samospráva od r. 1998.

Odvtedy získalo tento zaslúžilý titul až 139 Petržalčanov, ktorí usilovnou prácou významne prispeli k rozvoju Mestskej časti Bratislava-Petržalka v rôznych oblastiach.

K oceneným osobnostiam tak pribudli tento rok ďalšie štyri. K nim sa pridal aj laureát v kategórii Cena verejnosti a tiež in memoriam. Dohromady tak bolo ocenených šesť osobností, pričom zastúpenie medzi víťazmi mali tentokrát len muži.

Verejnosť mohla svojich favoritov aj tento rok v ankete nominovať v piatich hlavných kategóriách, a to Kultúra a rozvoj spoločenského života, Sociálna práca a ochrana života a zdravia, Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia.

Pre nedostatok platných nominácií v kategórii Životné prostredie a ochrana prírody tento rok táto kategória zaradená nebola.

Laureáti, o ktorých rozhodla odborná poslanecká porota, boli oficiálne ocenení na slávnostnom galavečeri v piatok 22. septembra v Dome kultúry Zrkadlový háj. Z rúk druhej zástupkyne starostu Petržalky Michaly Kozákovej a zástupcov mestskej časti si prevzali pamätné sošky, kytice a ďalšie vecné dary.

Na podujatí vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor, acapella Voising aj talentovaní tanečný pár – Patrik a Silvia. V závere na hostí čakal slávnostný raut.

Ocenení víťazi:

  1. Kultúra a rozvoj spoločenského života

Martin Kubala (záchranca petržalských bunkrov): Od roku 2011 s partiou kamarátov pracuje na postupnej rekonštrukcii bunkra s názvom B-S 4 Lány, jedného z objektov bývalého československého opevnenia, ktoré bolo vybudované krátko pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Martin Kubala ako predseda občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia vybudoval v mestskej časti stabilné zázemie pre fanúšikov histórie z obdobia 2. svetovej vojny. Bunker B-S 4 Lány dnes slúži ako autentické múzeum s unikátnymi exponátmi, ktoré láka nielen slovenských a zahraničných turistov, ale pomáha aj pri vzdelávaní študentov v rámci hodín dejepisu.

  1. Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Michal Berta (ochranca mladých v „problémoch“): Od roku 2016 pôsobí ako terénny sociálny pracovník v klube KASPIAN v Petržalke, ktorý je zameraný na prácu s deťmi a mladými ľuďmi v ohrození. Svoju pozornosť a osvetu smeruje na svoje dve „srdcové“ témy: prevenciu radikalizácie mladých a znižovanie rizík spojených s užívaním návykových látok. V teréne mladým ľuďom poskytuje morálnu podporu, ale aj krízovú intervenciu. S tímom kolegov realizuje workshopy k téme znižovania rizík spojených s užívaním návykových látok na základných a stredných školách. Ako neposlanec je členom komisie športu mestskej časti Petržalka.

  1. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Viktor Milata (kapacita chemického vysokého školstva): Pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Tento ústav od roku 2017 aj vedie. Je tiež čestným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a posudzovateľom vo viac ako 20 vedeckých časopisoch a grantových agentúrach. Za svoju prácu získal mnohé ocenenia, medzi inými Medailu Marie Curie Sklodowskej udelenú Poľskou chemickou spoločnosťou vo Varšave či Čestné uznanie za dlhoročnú nezištnú podporu a pomoc škole pre zrakovo postihnutých žiakov. Tento rok mu bola udelená Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

  1. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Viliam Kálmán (ikona petržalského futbalu): celý svoj aktívny život prežil v Petržalke a viac ako 55 rokov sa venoval miestnemu futbalu. Po skončení aktívnej činnosti sa opäť vrátil na futbalový štadión FC Petržalka  – tentoraz ako masér A mužstva. Bol oporou ligového mužstva Artmedia Petržalka, s ktorou ako člen realizačného tímu získal dva majstrovské tituly a dvakrát vyhral Slovenský pohár. Spolupracoval s Vladimírom Weissom st., ktorý si ho vybral ako maséra aj do národného mužstva. V závere kariéry športového maséra sa rozhodol svoje skúsenosti opäť poskytnúť klubu FC Petržalka.

  1. Cena verejnosti 2023

Stanislav Pešek (nezištný dobrovoľník): predseda občianskeho združenia Dobrovoľná civilná ochrana. Množstvo aktivít realizuje – dobrovoľnícky a nezištne – práve v našej mestskej časti. V rámci občianskeho združenia koordinuje 150 dobrovoľníkov. Spolu s nimi sa podieľal na pomoci pri zvládaní pandémie Covid-19. Po vypuknutí vojenského konfliktu u našich východných susedov pomáhali zabezpečovať humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, pomoc na hranici a zabezpečovanie dočasných ubytovacích zariadení. Podieľali sa aj na odstraňovaní následkov tornáda v susednej Českej Republike, či na zabezpečovaní návštevy pápeža v Petržalke. Stanislav Pešek je pre dobrovoľníkov vzorom. Ukazuje, že aj z mála sa dá zrealizovať veľa dobrého.

  1. In memoriam

Miroslav Celler: Petržalčan, ktorý tento svet opustil vo veku nedožitých 32 rokov v januári tohto roka. Miroslav bol profesionálnym hráčom squashu, stal sa šesťnásobným a úradujúcim majstrom Slovenska. Okrem toho bol osemkrát juniorským šampiónom krajiny, v európskych juniorských rebríčkoch bol najvyššie na piatom mieste. V marci 2022 nastúpil na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pôsobil ako koordinátor na projekte Plánu obnovy a odolnosti. Ocenenie prevzal riaditeľ Slovenskej squashovej asociácie Marek Kubiček a otec zosnulého Juraj Celler.

 

Celú fotogalériu zo slávnostného galavečera nájdete TU.

web od 2day