PETRŽALKA 2029: #6 Moderné a digitálne služby pre občanov

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani na modernizáciu služieb.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029.

Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré si postupne počas septembra predstavíme.

Za sebou máme sociálne služby, územný rozvoj a udržateľnú dopravu, moderné vzdelávanie, ale aj nízkouhlíkové hospodárstvo a kvalitné životné prostredie či rozmanitú a udržateľnú kultúru pre všetkých. Ak ste sa do ich pripomienkovania chceli zapojiť, ešte stále môžete, a môžete tak urobiť aj v prípade daľšej nemenej dôležitej priorite:

# 6 MODERNÉ A DIGITÁLNE SLUŽBY PRE PETRŽALČANOV

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Inovované elektronické služby (všetky služby, ktoré nevyžadujú dodatočnú identifikáciu).
  • Dosiahnutie optimálnych finančných ukazovateľov samosprávy.
  • Kybernetická bezpečnosť.

Ako na to?

Prispieť k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti budov a zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Zavedenie digitalizácie archívu, inteligentného osvetlenia, rezervačného online systému na športoviská, kamerových systémov pre objekty v majetku MČ.
  • Vytvorenie jednotnej parkovacej aplikácie pre celé územie Petržalky, elektronické formuláre pre služby mestskej časti, elektronická digitálna telefónna ústredňa a pod.

Všetko podstatné nájdete aj v našich grafikách.

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU https://bit.ly/plan_pe_29. A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami! Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk. VIAC INFO TU PLAN.PETRZALKA.sk.

ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším. #planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day