VOĽBY 2023: Volebný deň v Petržalke takmer bez bariér

Petržalka úspešne debarierizovala všetkých 11 verejných základných škôl a 1 materskú školu.

Predčasné parlamentné voľby sú tu čo nevidieť a mnohí sa nás pýtate, kam máte ísť vlastne voliť. Tieto informácie nájdete v oznámení o mieste a čase konania volieb spolu so zoznamom kandidátov, ktoré ste v uplynulých týždňoch dostali do svojich schránok.

Ak ale stále neviete, kam ísť vo volebný deň odovzdať svoj hlas, pripomíname, že mestská časť Bratislava-Petržalka je pre účel volieb rozdelená do 95 volebných okrskov a teda aj 95 volebných miestností v 24 budovách. Tie sa prevažne nachádzajú vo verejných a súkromných materských, základných a stredných školách. CELÝ ZOZNAM OKRSKOV TU. 

Každý volič si vyberá volebnú miestnosť podľa miesta svojho trvalého pobytu. Ak ste si však vybavili hlasovací preukaz, môžete odvoliť v ktorejkoľvek z našich 95 volebných miestností (samozrejme, aj v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku).

Ak ste si ho doteraz nevybavili, stále tak môžete urobiť, a to OSOBNE DO 29. SEPTEMBRA DO 12:00 v budove Miestneho úradu Petržalka na Kutlíkovej 17.

Petržalka ale ako vždy myslí aj na voličov, ktorí majú problémy s pohybom. Úspešne sa nám podarilo debarierizovať všetkých 11 verejných základných škôl a 1 materskú školu, ktoré samospráva zriaďuje.

Debarierizované petržalské základné školy majú okrem bezbariérových vstupov vo svojich interiéroch aj minimálne jeden stoličkový výťah, Prokofievova 5, Černyševského 8, Gessayova 2 aj Holíčska 50 sa môžu pochváliť až dvomi.

Imobilní voliči sa ale nemusia obávať ani miestností, kde bariéry odstránené doteraz neboli. Na výber máte z troch možností:

  • Na voľby sa dostavíte spolu s rodinným príslušníkom, ktorý volebnú komisiu o vzniknutej situácii upovedomí. Následne členovia komisie prídu von za vami aj s prenosnou volebnou urnou.
  • Kontaktujte naše kolegyne z referátu organizačných vecí na číslach 02/68 288 913 alebo 02/68 288 821, ktoré vám ochotne poskytnú kontakty na príslušnú volebnú komisiu. Tej následne zavolajte a oboznámte ich s časom vášho príchodu, aby komisia vyšla za vami pred vchod do volebnej miestnosti.
  • Požiadajte o prenosnú volebnú schránku, a to priamo kolegyne z petržalského referátu organizačných vecí na telefónnych číslach 02/68 288 913 a 02/68 288 808. Urobiť tak môžete aj počas volebného dňa.

Bližšie info o bezbariérovosti volebných miestností prezradila aj hovorkyňa mestskej časti v Rádiožurnále Rádia Slovensko.

 

 

A nezabudnite, každý hlas sa počíta a je veľmi dôležité, aby ste prišli rozhodnúť o budúcnosti Slovenska v čo najväčšom možnom počte.

ĎAKUJEME, že sa spoločne s nami zaujímate o veci verejné.

#petrzalkavoli

web od 2day