PETRŽALKA 2029: Kvalitné podmienky pre šport a voľný čas

Petržalka vo svojom pláne na najbližších 7 rokov nezabúda ani skvalitnenie športu.

Mestská časť Bratislava-Petržalka v uplynulom roku pripravila aj vďaka spolupráci s verejnosťou strategický dokument s názvom PETRŽALKA 2029. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obsahujúci priority, ktoré chceme dlhodobo rozvíjať a implementovať v praxi.

Súčasťou nášho programu je 7 podrobne rozpracovaných kľúčových priorít, ktoré sme si postupne počas septembra predstavovali. Okrem sociálnych služieb, územného rozvoja a udržateľnej dopravy, moderného vzdelávania či nízkouhlíkového hospodárstva a kvalitného životného prostredia, rozmanitej a udržateľnej kultúry pre všetkých, ale aj digitálnych služieb pre Petržalčanov tu máme poslednú, no nemenej dôležitú prioritu:

# 7 KVALITNÉ PODMIENKY PRE ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

Naším cieľom do roku 2029 je:

  • Sprístupniť športovú infraštruktúru
  • Systematická propagácia aktívneho životného štýlu.
  • Vybudovať multifunkčné športoviská, areály a cyklotrasy

Ako na to?

Prispieť k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti budov a zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy pre všetky skupiny Petržalčanov, Petržalčaniek i Petržalčiat chceme prostredníctvom integrovaných projektových balíčkov. Medzi inými pôjde aj o:

  • Výstavbu novej športovej haly či revitalizáciu existujúcich športovísk.
  • Podpora doplnkových, oddychových zón k športoviskám i propagáciu aktívneho životného štýlu, v spolupráci so športovými klumi a pod.

Všetko podstatné nájdete aj v našich grafikách.

Ak vás táto problematika zaujíma, všetky plánované opatrenia si môžete naštudovať ONLINE TU. A nezabúdajte, veľké výzvy riešime spolu s vami! Preto, ak máte k tomuto bodu relevantné pripomienky, napíšte nám ich do 29. SEPTEMBRA (vrátane) na adresu projektove@petrzalka.sk.

VIAC INFO TU PLAN.PETRZALKA.sk. ĎAKUJEME, že nám pomáhate robiť život na zelenom sídlisku krajším.

#planpetrzalka #petrzalkapomaha

web od 2day