Zámer výstavby športovej haly Gessayova má zelenú

Začíname pracovať na projekte vrátane dopravného riešenia.

V utorok 24. októbra sa, ako bolo vopred avizované, v priestoroch jedálne petržalskej ZŠ Gessayova 2 konalo verejné prerokovanie zámeru výstavby novej športovej haly priamo v jej areáli.

Na diskusii našu samosprávu zastupovali starosta mestskej časti Ján Hrčka, vedúci referátu územného rozvoja a GIS Viktor Kasala a ďalšie kolegyne a kolegovia z miestneho úradu.

Opäť je nutné zdôrazniť, že stále ide iba o možný zámer, ktorým chceme dožičiť deťom z našej verejnej školy, ale aj jednotlivcom a športovým klubom jednoduchší prístup a lepšie podmienky pre ich rozvoj a aktívny životný štýl.

Hoci samotná účasť verejnosti bola – na rozdiel od prerokovania obdobného projektu v areáli ZŠ Pankúchova 4 – skromnejšia, diskusia padla na úrodnú pôdu.

Otázky sa týkali predovšetkým riešenia situácie s dopravou a parkovaním, ktoré sme logicky očakávali. Zároveň nás teší , že k zámeru výstavby samotnej športovej haly v navrhovanom riešení žiadne závažnejšie výhrady nezazneli.

Nenarazili sme teda na neriešiteľné problémy a zásadné prekážky, ktoré by nateraz stáli v ceste bližšiemu rozpracovaniu projektu.

Začíname teda pracovať na tom, ako samotný zámer pretaviť z úvah do konkrétnych riešení, ktoré sa budú bližšie zaoberať aj adekvátnymi možnosťami navýšenia parkovacích miest v okolí. O ďalšom postupe vás ako vždy budeme vopred a včas informovať.

Zatiaľ ešte raz ĎAKUJEME vedeniu našej základnej školy za skvelú organizáciu a rovnako všetkým zúčastneným za relevantné pripomienky.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu diskusiu s vami – obyvateľkami a obyvateľmi najväčšieho slovenského sídliska. Lebo na vašom názore nám úprimne záleží.

#petrzalkamaka #petrzalkasportuje

web od 2day