Zaspomínajme si na našich blízkych s láskou a s ohľadom na prírodu

Aj vďaka Trhovisku Mlynarovičova.

Koniec októbra a začiatok novembra už tradične patrí spomienke na našich blízkych, ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami. S tým ide ruka v ruke túžba skrášliť miesta ich posledného odpočinku. Inšpiráciu často hľadáme vo väčších reťazcoch či kvetinárstvach, kde predajcovia ponúkajú skutočne mimoriadne široký výber rôznych umelých kvetov, ikebán či plastových kachancov.

V tejto súvislosti MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy žiada návštevníkov cintorínov v jeho správe, vrátane toho petržalského, aby popri vyjadrovaní svojej úcty a lásky k zosnulým mysleli aj na prírodu.

„Vyzdobiť hrob a zároveň chrániť životné prostredie je možné jednoducho uprednostnením živých kvetov či sušených rastlín i voľne dostupných prírodných materiálov (…). Umelé aranžérske podložky možno nahradiť prútmi, či slamou,“ uvádza pohrebníctvo vo svojej tlačovej správe, pričom poukazuje aj na možnosť využitia sviečok zo včelieho vosku či sklenených kahancov miesto plastových.

Neviete, ako na to? Využite niektorý z workshopov, ktoré pohrebníctvo plánuje zrealizovať už od 28. 10. – 1. 11. v čase od 10:00 do 16:00 na Cintoríne Vrakuňa alebo v Krematóriu.

Cintoríny, petržalský nevynímajúc, majú tiež vybudované stojiská na triedenie cintorínskeho odpadu. Počas nadchádzajúceho Sviatku všetkých svätých i Pamiatky zosnulých tak budú mať návštevníci na pohrebiskách možnosť roztriediť odpad na – zelený biologicky rozložiteľný odpad, plasty, kovy, papier, sklo, elektroodpad a zmesový komunálny odpad.

Návštevníkom budú na mieste k dispozícii aj asistenti, ktorí im pri roztriedení odpadu radi pomôžu.

A ako to už počas tzv. Dušičiek býva, cintoríny pod správou pohrebníctva MARIANUM ponechajú návštevníkom sprístupnené brány o čosi dlhšie než obvykle. OD 1. DO 8. NOVEMBRA budete mať možnosť skrášliť miesta posledného odpočinku aj počas sviatkov, a to v čase od 7:00 do 20:00. Po sviatkoch sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7:00 do 17:00.

Na pohyb ľudí v okolí miest posledného odpočinku, samozrejme, prizerá i Dopravný podnik Bratislava. Pre očakávané zvýšené prepravné nároky na bratislavské cintoríny posilní nielen linku 39, ale aj spoj číslo 80, ktorý bude mať všetky spoje v čase od 7:00 do 20:00 premávajúce na konečnú Kapitulský dvor predĺžené až po Cintorín Petržalka.

Než sa však vyberiete uctiť si pamiatku vašich blízkych, nezabudnite, že pekné ozdoby, kahance, ale aj rôzne zdravé dobroty typické pre jesenné obdobie nájdete aj na našom Trhovisku Mlynarovičova. Milé stánkarky i stánkari vás radi privítajú počas pracovných dní od 7:00 do 18:00 vrátane víkendov. VIAC INFO na webe PETRZALKA.sk/trhovisko.

ĎAKUJEME, že vám na našej prírode spolu s nami záleží. A prajem vám naozaj pokojné prežitie Sviatku všetkých svätých i Pamiatky zosnulých.

web od 2day