Miestny úrad Petržalka je opäť o čosi modernejší

Od novembra spustil novinku v podobe digitálneho kiosku a turniketov.

Návštevníci sa vďaka nim rýchlejšie zorientujú v priestoroch úradu. Mestská časť zas získa užitočné dáta o najnavštevovanejších agendách i dĺžke vybavovania.

Petržalská samospráva je otvorená inováciám aj verejnosti. Pri každej príležitosti hľadá možnosti, ako zjednodušiť obyvateľom a obyvateľkám najväčšieho sídliska aj povinnosti pri administratíve.

Tentokrát mestská časť Bratislava-Petržalka prišla s novinkou v podobe elektronického kiosku a turniketov pri vstupe na miestny úrad, ktorý dlhodobo sídli v budove Centra Technopol.

Od štvrtka 2. novembra tak majú všetci návštevníci povinnosť využiť elektronický kiosk umiestnený hneď vedľa podateľne a nových turniketov. Ten ich pri vstupe nasmeruje na poschodia a oddelenie či referát, kde vybavia to, čo potrebujú.

Ďalšia iniciatíva zamestnancov miestneho úradu z oblasti IT má okrem toho zabezpečiť plynulejší priebeh v najvyťaženejších stránkových hodinách a takisto získať údaje o najviac žiadaných agendách.

„Tieto dáta nám do budúcna poslúžia pre lepší prehľad o tom, čo ľudia vybavujú najčastejšie. Podľa výsledkov budeme vedieť, ktoré služby občanom je potrebné prioritne zdigitalizovať, prípadne kde posilniť stav personálu,“ menuje výhody noviniek Martin Bodický z referátu IT miestneho úradu.

 

Návod na obsluhu s videom

 

V prvom kroku si návštevník volí na dotykovej obrazovke kiosku jednu z inštitúcií, ktorá sídli v jednej z budov Centra Technopol a ktorú sa chystá navštíviť – na výber má buď Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Miestny úrad Petržalka.

V prípade, že si vybral miestny úrad, klikne na oddelenie, referát, kanceláriu či agendu, ktorú hľadá.

Kiosk mu v spodnej časti vygeneruje lístok s QR kódom, kde nájde i číslo poschodia vrátane názvu príslušného útvaru na úrade.

Vygenerovaný QR kód je potrebné priložiť na vyhradené miesto turniketu po pravej ruke otočený smerom nadol. Následne sa otvoria automatické dvierka turniketu.

Lístok je potrebné si uschovať – na turniket sa totiž prikladá aj pri odchode.

Na vchádzanie a vychádzanie cez turnikety treba vždy použiť šípkami vyznačený smer prechodu.

 

Myslia aj na imobilných a rodiny

 

V prípade vstupu s invalidným vozíkom či detským kočiarom stačí osloviť personál podateľne, ktorý návštevníkovi otvorí bočný vchod.

Kompletný návod, ako používať kiosk a turnikety, je priložený aj v inštruktážnom videu.

Vstupné sklenené dvere za turniketmi budú nonstop otvorené počas pracovných dní tak, aby zohľadňovali stránkové hodiny sociálnej poisťovne, úradu práce a miestneho úradu, a to nasledovne:

Pondelok 08:00 – 17:00
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 14:00
Piatok 08:00 – 15:00

Samospráva zároveň upozorňuje, že nový systém bude zo začiatku fungovať v testovacej verzii, aby mohla postupne vyladiť jeho prípadné technické nedokonalosti. Akékoľvek pripomienky či návrhy na vylepšenie môže zasielať aj verejnosť, napríklad prostredníctvom samosprávneho webu PODNETY.PETRZALKA.sk.

web od 2day