Informácia o začatí správneho konania – výrub 17 ks drevín rastúcich na parc. č. 2032, 2044, 2048, 21369, 1882/1, 2224, 2388, 2348, 2406 k. ú. Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka žiada o vydanie súhlasu na výrub 17 ks drevín na uliciach : Budatínska 33, 61, 63, Lietavská 4, Znievska 21, Beňadická 2, Vyšehradská 15, 25-33, Šášovská 2, z dôvodu zlého zdravotného stavu, suché a odumreté jedince, možné ohrozenia zdravia, majetku a života.

web od 2day