Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2023 z 12. decembra 2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day