Mimoriadne prerušenie vyučovania na ZŠ Holíčska

Riaditeľka ZŠ Holíčska 50 na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave a so súhlasom zriaďovateľa školy mimoriadne prerušuje prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu v dňoch 1.2.2024 až 5.2.2024, teda na 5 kalendárnych dní.

Dôvodom prerušenia vyučovania je vysoká chorobnosť žiakov a zamestnancov školy na chrípku a iné ochorenia horných dýchacích ciest. Jedáleň bude v týchto dňoch zabezpečovať stravu iba pre zamestnancov školy.

Z uvedeného dôvodu v tieto dni bude prerušená aktivita aj školského klubu detí. Materská škola Holíčska 50 ostáva aj naďalej v prevádzke.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od utorka 6.2. 2024.

 

 

web od 2day