VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024: Prihláste sa do volebnej komisie

Buďte pri rozhodovaní o našej budúcnosti v Európe.

Tento rok Slovensko žije voľbami. Hoci už len tri dni nás delia od prvého kola prezidentských, v sobotu 8. júna ich vystriedajú voľby do Európskeho parlamentu. Takmer 450 miliónov Európanov a Európaniek budú v dňoch 6. – 9. júna rozhodovať o tom, kto ich bude zastupovať v orgáne prijímajúcom právne predpisy týkajúce sa nás všetkých.

Európsky parlament sa aktuálne skladá zo 705 poslancov zvolených v 27 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

V reakcii na demografické zmeny v EÚ však poslanci ešte minulý rok schválili rozhodnutie Európskej rady, ktorým sa zvyšuje počet kresiel v Európskom parlamente na nasledujúce volebné obdobie zo 705 na 720. Pre Slovenskú republiku to teda znamená navýšenie z pôvodných 14 na 15 kresiel.

Najľudnatejšia samospráva bude pre tento účel rozdelená do 64 volebných okrskov, čo znamená i rovnaký počet volebných komisií. Každá z nich musí byť zložená minimálne z piatich členov a zapisovateľa.

Najľudnatejšia samospráva tak potrebuje nájsť približne 320 ochotných párov rúk a očí, ktoré sa zaujímajú o veci verejné a budú ochotné dohliadať na správny chod volebného dňa. Ak uvedená charakteristika vystihuje i vás, pričom ste ochotný stráviť takmer celý deň väčšinou s neznámymi ľuďmi, zaregistrujte sa za člena okrskovej volebnej komisie – jednoducho a online.

Vyplňte formulár na našom webe VOLBY.PETRZALKA.sk a o úspešnej registrácii do databázy záujemcov vás budeme informovať bezplatnou spätnou sms. Ďalšie informácie o vašej ne/účasti vo volebnej komisii vám v dohľadnej dobe poskytnú naše kolegyne z referátu organizačných vecí.

Odmenou za dohliadanie na úspešný priebeh volebného dňa vám bude 77,16 EUR v čistom a, samozrejme, stravné na celý deň.

Upozorňujeme, že samospráva musí do komisií prioritne zaradiť delegátov kandidujúcich politických strán a koalícií. Pre ich registráciu nájdete ONLINE FORMULÁR na volebnom webe VOLBY.PETRZALKA.sk/ep.

A nezabudnite, že podmienkou registrácie za člena okrskovej volebnej komisie je trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vek minimálne 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony. Trvalý pobyt v danom okrsku sa nevyžaduje.

VIAC INFO o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu nájdete na webe Ministerstva vnútra SR alebo na VOLBY.PETRZALKA.sk.

ĎAKUJEME, že nám pomáhate.

#petrzalkavoli

web od 2day