Na učiteľov a učiteľky sa jednoducho nezabúda

Dátum 28. marec je pre niekoho len jeden z prvých jarných dní, no pre žiakov a učiteľov znamená niečo oveľa viac. Práve v tento deň si totiž pripomíname narodenie Jána Amosa Komenského – učiteľa národov, ako aj deň jeho nasledovníkov – učiteľov v materských, základných, stredných i ďalších školách a vzdelávacích inštitúciách.

Práve oni sa totiž, okrem rodičov, od útleho detstva podieľajú na formovaní osobnosti. Trpezlivo, a pomaly nás vedú cestičkami poznania, zapaľujú v nás záujem o nové, neznáme, krásne. Sú majstrami, ktorí svojou trpezlivou pedagogickou prácou vybrúsia zo žiakov drahokamy a za to si, aspoň u nás v Petržalke si to myslíme, zaslúžia ocenenie.

Aj preto naši kolegovia z referátu školstva pravidelne v tomto čase oceňujú učiteľov a učiteľky zo škôl v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, za ich vynikajúcu pedagogickú prácu či mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti. A inak tomu nebolo ani v pondelok 25. MARCA v DK Zrkadlový háj, kde si ocenenia za svoju skvelú prácu prevzalo nielen 12 pedagogičiek navrhnutých vedením školy, ale i traja tí, ktorých ste navrhli vy – niekdajší žiaci.

Z rúk samotného starostu zeleného sídliska Jána Hrčku a jeho pravej ruky vicestarostky Ivety Jančokovej si plaketu Jána Amosa Komenského prevzali:

Elena Gottlieberova – MŠ Lietavská
Ľubica Oslejová – MŠ Macharova
Bc. Sabina CSiziová – MŠ Röntgenova
Oľga Magulová – MŠ Rovniankova
Beata Benovičová – MŠ Turnianska
Mgr Zora Uhríková – ZŠ Budatínska
Mgr. Andrea Andrea Ambrusová – ZŠ Černyševského
Mgr. Iveta Gerbáčová – ZŠ Dudova
Mgr. Jana Poláková – ZŠ Gessayova
PhDr. Dagmar Phungová – ZŠ Lachova
Mgr. Mária Gabajová – ZŠ Pankúchova
Mgr. Eva Jančiová – ZŠ Tupolevova

Vaše srdcia i mysle si získali:

Mgr. Mária Sitárová – ZŠ Pankúchova
Mgr. Ján Marko – ZŠ Holíčska 50
Mgr. Oľga Cigánková – ZŠ Dudova 2

V mene starostu našej samosprávy  tak nielen všetkým pedagogickým kolegom za ich prácu nesmierne ĎAKUJEME a k dnešnému sviatku srdečne blahoželáme. A nezabúdame ani na kolegov z nášho oddelenia školstva, bez nasadenia ktorých si fungujúce vzdelávanie v Petržalke dokážeme len ťažko predstaviť. Krásny deň učiteľov! Celú fotogalériu z podujatia nájdete TU.

#petrzalkazije

web od 2day