č. 04605/2023/SCDPK/36102 Rozhodnutie prerušuje_ Kolaudačné konanie na stavbu: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

web od 2day