Aj láska k telocviku sa dá naučiť

„Tréneri v škole vedú hodiny tak, aby každé dieťa zažilo úspech. Bez ohľadu na to, akú má telesnú konštrukciu alebo aké šikovné sa cíti,“ hovorí o unikátnom programe koordinátor Tibor Balga.

„Mirkoooo,“ zvýsknu šťastne druháci a obkolesia mladého muža vo farebnom drese. Keď mu predvedú choreografiu nacvičenú s pomocou pani učiteľky len a len pre neho, hodina telocviku sa môže začať. Všetci sa hýbu, no nečakajte drepy, kľuky, dril – a rozhodne ani ticho. V skutočnosti v miestnosti nepočuť vlastného slova, no nikomu to neprekáža, nikto nikoho neokrikuje.

Miroslav Kučera má dianie pevne v rukách. Tréner latinsko-amerických tancov je jedným z tých, ktorí sa stali súčasťou celoslovenského projektu Tréneri v škole. Jeho misia je jasná: na Základnej škole Pankúchova naučiť deti láske k telesnej výchove a k pohybu.

Musia prejsť školením
Aj keď začiatky programu v roku 2021 skomplikoval kovid, dnes z neho profituje už viac ako dvesto škôl naprieč Slovenskom, z toho päť priamo v Petržalke. Okrem Pankúchovej, „beží“ aj na ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Černyševského, ZŠ Turnianska a ZŠ Dudova.

„Primárnym cieľom je zatraktívniť a skvalitniť hodiny telesnej výchovy a športu na 1. stupni základných škôl, prioritne v 1. a 2. ročníku. Pomôcť učiteľom viesť hodiny zábavne a inovatívne – a najmä – vytvoriť v deťoch vzťah k pohybu hneď od nástupu do školy,“ vysvetľuje Tibor Balga, koordinátor programu pre západné Slovensko.
Projekt, ktorý začal pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre mládež a šport, tenistu Karola Kučeru, a dnes funguje pod gesciou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, „vyslal“ do základných škôl desiatky kvalifikovaných a profesionálnych trénerov, ktorí učia učiteľov malých školákov pristupovať k telocviku novým spôsobom.

Aj keď mnohí tréneri majú skúsenosti s detskými športovcami, každý musí prejsť školením, pričom jednou z podmienok zapojenia do programu je získanie certifikátu. „Školenie trvá štyri dni, od rána do večera, je tam množstvo teoretických aj praktických prednášok a ukážok,“ približuje Balga a dodáva: „Vieme, že dnes je oveľa väčší počet žiakov so špeciálnymi potrebami, aj na toto sa prihliada.“

Učia ich samostatnosti
Hodina na Pankúchovej je v plnom prúde. S cieľom minimalizovať hluchý čas, tréner rozdelí telocvičňu na štyri stanovištia – na každom sa deje iná aktivita založená na spolupráci dvojice. Deti sa tak nenudia a všetky cvičia. „Dôležité je aktivity neustále obmieňať,“ pripomína Balga a dodáva, že okrem metodickej pomoci získava každá škola aj bohatý balík športových pomôcok. „Penové slíže i oštepy, kruhy, ale aj škrabošky, džudo pásy, vrecia či ťahacie vozíky,“ vymenúva. A tiež reproduktory – jeden práve ozvláštňuje aktuálnu hodinu na Pankúchovej.

Tréneri sú na danej škole zvyčajne 8 – 10 hodín, teda asi dva mesiace, potom sa obmieňajú. „Je to preto, aby sme zabezpečili pestrosť, pretože každý tréner má inú špecializáciu. Pokrývame tri oblasti – základy lokomócie zahŕňajú atletiku – behy, skoky, odrazy, hádzanie a podobne, druhá obsahuje rytmické a koordinačné základy – gymnastika, úpoly a podobne, tretie sú loptové hry. Chceme, aby žiak prešiel počas roka všetkým,“ približuje Balga.

A ešte čosi si môžete na hodinách s trénermi všimnúť – deti majú naučiť samostatnosti, alebo, ak chcete, poskytnúť im možnosť byť samostatné. „Napríklad tak, že si vytvoria stanovište, kde si sami vymyslia aktivitu, vyberú náradie alebo určia pravidlá. Samozrejme, nejaký dozor tam je, ale princíp samostatnosti je pre nás dôležitý, pretože deti majú dnes často všetko nalinajkované. Samostatnosť chýba a nevedia sa sami rozhodovať.“

Optimálna výzva
Hoci klasický dril je na hodinách telocviku už skôr výnimkou, stále sú deti, pre ktoré je tento predmet nočnou morou – nezriedka preto, že sa im spolužiaci vysmievajú pre nemotornosť.
Program Tréneri v škole myslí aj na to. „To je jeden z našich hlavných princípov, nazývame to optimálna výzva. Tréneri sú inštruovaní viesť hodiny tak, aby každé dieťa mohlo zažiť úspech. Bez ohľadu na to, akú má telesnú konštrukciu alebo aké šikovné sa cíti. Nastavia level pre tých zdatnejších, ale aj pre tých menej zdatných, alebo tých, čo si až tak neveria – aby zážitok z pohybu mali práve tieto deti, lebo tie to ešte viac potrebujú,“ hovorí Balga.

Program funguje už tri roky. Potvrdil sa jeho pozitívny efekt? „V 1. a v 3. ročníku sa robí testovanie pohybových predpokladov, vieme sa teda spätne pozrieť na triedy, ktoré boli v programe zapojené, ako sa to na nich prejavilo – hoci tam vstupuje viacero faktorov. Ale nejako špeciálne nechceme deti testovať,“ hovorí Balga.

Spätnú väzbu však zbierajú. „Od detí, od rodičov – vypĺňajú dotazník na začiatku školského roka a aj na jeho konci,“ prikyvuje Balga. „Môžeme hrdo skonštatovať, že, keď porovnáme triedy, ktoré majú na hodine trénera, s tými, ktoré ho nemajú, vidno, že záujem o telesnú a vôbec športovú výchovu je vyšší,“ hovorí a dodáva, že autorov programu, samozrejme, zaujíma aj pohľad pedagógov. „Drvivá väčšina zapojených učiteľov si program pochvaľuje a privítala by zotrvanie trénerov v školskom prostredí aj v budúcnosti,“ vraví.

Finančná injekcia
Najlepšiu reklamu robí projektu dobrý chýr, no každý kraj má aj koordinátora, ktorý oslovuje školy vo svojom regióne. „Vždy sa snažíme vybrať takú, ktorá program najviac potrebuje. Napríklad tú, kde chýbajú učitelia telesnej výchovy alebo majú problém s materiálnym vybavením. Neverili by ste, ale stále máme školy, ktoré nemajú telocvičňu,“ prekvapuje Balga.

„Neustále sa snažíme rozširovať program o nové školy a zapojiť tak do programu čo najviac žiakov,“ hovorí. Hoci väčšina programu je pre školy zadarmo (pri zapojení troch tried na škole), riaditelia musia zabezpečiť náklady na realizáciu programu minimálne pre jednu triedu.. „Na školský rok je to okolo 1080 eur. Keď si to rozrátate na štyri triedy, vychádza to cca 10 eur na žiaka, čo vôbec nie je veľa,“ vysvetľuje Balga. Napríklad v Petržalke bola táto suma pokrytá aj vďaka poslaneckým prioritám.

Ide o budúcnosť
Mnohé výskumy potvrdzujú, že pohybová aktivita pozitívne vplýva na kognitívne schopnosti, činnosť mozgu a koniec koncov aj na výsledky v akademických predmetoch. „Keď sa hýbeme, hýbe sa aj mozog. Teda je dobré zvýšiť objem pohybovej aktivity – a telesná a športová výchova je jediný predmet na škole, ktorý pohybovú aktivitu obsahuje. Na Slovensku ju máme, bohužiaľ, iba dvakrát do týždňa. Nehovoriac o tom, že aj status tohto predmetu je biedny – keď treba dobehnúť učivo, tak na úkor telesnej. Výchovný koncert? Jasné, bude v telocvični, nebude telesná, odpadne,“ hovorí Balga.

Verí však – aj na základe vysokého záujmu a výsledkov projektu Tréneri v škole –, že situácia sa bude zlepšovať, i keď pôjde o beh na dlhé trate. „No práve o tom je náš program. O budúcnosti. Cieľ je vytvoriť v deťoch pozitívny vzťah k pohybu – aby sa potom, keď budú napríklad ôsmaci, nestalo, že hodinu telesnej výchovy presedia na lavičke. Len preto, že sa im nechce cvičiť,“ uzatvára.

Martina Štefániková

Článok je súčasťou júnového vydania samosprávnych novín Naša Petržalka.

web od 2day