Eurovoľby v Petržalke jednoznačne vyhrali „progresívci“

Volebné právo využilo takmer 40-tisíc voličov.

Od štvrtka 6. do nedele 9. júna 27 členských štátov Európskej únie žilo voľbami do Európskeho parlamentu. Na Slovensku sme mali možnosť využiť svoj hlas v sobotu 8. júna, pričom z takmer 4,4 oprávnených milióna voličov tak urobilo viac než 1,5 milióna, teda 34,38 %.

Na celoeurópskej úrovni sme tak účasťou konečne neskončili na chvoste. Naopak, za nami zostali Litva, Bulharsko i Chorvátsko, kde o voľby prejavilo záujem približne iba 21 %.

K vyššej volebnej účasti nepochybne prispela i Petržalka. V 115-tisícovej samospráve je aktuálne zapísaných viac ako 90-tisíc oprávnených voličov. Záujem o vydanie hlasovacieho preukazu prejavilo až 4 874 z nich.

Počas soboty prišlo k volebným urnám 44,15 % voličov, pričom v celej Bratislave to bolo 46,64 %. Na rozdiel od celoslovenského výsledku by však na zelenom sídlisku potrebný 5-percentný prah namiesto Hlasu-SD a KDH prekročili strany Sloboda a Solidarita a Demokrati.

Už tradične najväčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu prejavili voliči v časti Slnečnice. Najvyššia volebná účasť 62,87 % bola v okrsku s číslom 63, teda v LEON Centre.

V tesnom závese so 60,06 % skončil okrsok číslo 64 v MŠ Fialová. Na treťom mieste s účasťou 55,98 % sa umiestnil okrsok s číslom 6, a síce Nobelovo námestie 6 (Daliborovo námestie a Gercenova). Ako posledný skončil okrsok číslo 24 ZŠ Dudova 2 (Romanova a Bratislava-Petržalka).

Voľby do Európskeho parlamentu boli po dvoch kolách prezidentských volieb pre tento rok zrejme poslednými voľbami. Tie najbližšie – regionálne – nás čakajú o dva roky.

Všetkým petržalským voličom, voličkám, zamestnancom Miestneho úradu Petržalka, členom a členkám okrskových volebných komisií a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na organizácii volebného dňa, preto opäť ĎAKUJEME.

Veľké poďakovanie rovnako patrí všetkým vám, ktorým spolu s nami na veciach verejných, a teda i budúcnosti Slovenska (nielen) v Európskej únii záleží.

#petrzalkavoli

web od 2day