Petržalka má historicky najlepšie hospodárenie

Prebytok za minulý rok sa vyšplhal na viac než 8,3 miliónov eur.

V utorok 25. júna sa v Cik Cak Centre konalo v poradí 14. a zároveň posledné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Petržalka pred letnou prestávkou. Jednou z kľúčových tém bol tiež záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý schválili volení zástupcovia.

Ako z neho vyplýva, najľudnatejšia samospráva hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako 13 miliónov eur, z ktorých 8,3 milióna poputuje do rezervného fondu.

Ako je to možné, keď iné samosprávy majú vyššie výdavky než príjmy, pričom niektoré atakujú rekordné schodky?

Dôvodom sú príjmy, s ktorými samospráva pôvodne v rozpočte nepočítala, prípadne nie v takej výške. Podľa starostu zeleného sídliska Jána Hrčku však za to môže najmä výsledok hospodárenia mestskej časti za posledné roky.

„Pre porovnanie, pri mojom nástupe do funkcie starostu bola Petržalka zadlžená na úrovni takmer 18 % (v nominálnom vyjadrení úverov 6,3 milióna eur). Na konci tohto roka, teda po piatich rokoch mojej snahy o naozaj zodpovedné hospodárenie, je dlh Petržalky na úrovni iba 7 % (teda 3,1 milióna eur). Po viac ako jednom volebnom období sa tak zadlženosť Petržalky znížila až o 11 %“, vysvetľuje.

 

Keď sa na to pozrieme celkovo, kumulatívny prebytok Petržalky pod vedením starostu Hrčku za roky 2019 až 2023 sa pohybuje na úrovni takmer 25 miliónov eur, čo predstavuje priemerný prebytok hospodárenia najľudnatejšej slovenskej mestskej časti takmer 5 miliónov eur ročne.

V porovnaní s vybranými mestskými časťami vrátane hlavného mesta, zelené sídlisko pod vedením Hrčku za ostatných 5 rokov hospodárilo najlepšie a ako jediné s každoročným prebytkom.

„Sme historicky v najlepšej finančnej kondícii, a to aj preto, lebo systematicky investujeme do projektov, ktoré majú udržateľnú finančnú návratnosť – šetria, zarábajú a zefektívňujú“, uzatvára Hrčka a dopĺňa, že k zeleným číslam prispeli aj výhodné kúpy majetku do vlastníctva mestskej časti.

Naši volení zástupcovia na čele so starostom Jánom Hrčkom rozhodli, že peniaze z rezervného fondu využijú na investičné projekty. Celkovo sa však o možnostiach čerpania týchto prostriedkov rozhodne na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva počas leta.

VIAC INFO o hospodárení Petržalky za uplynulé obdobie sa dozviete TU a TU.

#petrzalkamaka

web od 2day