č. 7710/2024/SÚ/Mj-ozn. Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby: Nebytový priestor č. 44 na Denné centrum Baobab na Blagoevovej č. 10, 12, v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day