Diskusia 3.10.2016 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Michal:
Dobrý deň, plánujete zaviesť na Petržalskej plavárni aj permanentky? Ak áno tak kedy? Ďakujem

Starosta:
Permanentky na plaváreň budú k dispozícii už v decembri, s platnosťou od januára 2017. Typy permanentiek by mali byť nastavené podľa požiadaviek užívateľov plavárne a od toho sa bude odvíjať aj ich cena.

Zdenka:
Dobrý deň pán starosta, dopočula som sa, že primátor chce postaviť v Petržalke byty pre reštituentov. Viete už kde budú stáť a koľko ich bude?

Starosta:
Žiaľ, na toto vám neviem odpovedať. Pán primátor nepredložil žiadny konkrétny projekt. V prípade, že nejaký predloží, budem žiadať, aby ho okamžite komunikoval aj s občanmi, ktorých sa potenciálna výstavba bude týkať.

Tibor:
Dobrý deň, rád by som sa opýtal či je niečo nové v kauze Domino na Jasovskej ul.

Starosta:
Niekoľkokrát som sa pána primátora dotazoval, aby sa k tejto veci vyjadril. Podľa iných zdrojov magistrát prehodnocuje nové záväzné stanovisko k predmetnej stavbe.

Tamara:
Pán primátor sa nechal počuť, ako sa stará o celú Bratislavu. Neviete náhodou, kedy sa postará aj o schátranú materskú školu na Znievskej?

Starosta:
Problémom pána primátora je, že sa necháva len počuť bez toho, aby uobil jeden konkrétny krok. Aj táto škôlka, aj CVČ na Hrobákovej sú v katastrofálnom stave. Som z toho smutný, lebo za 25 rokov, čo som v komunálnej politike, som takéto (ne)konanie magistrátu nezažil. Verím, že to bude už len lepšie.

Peter:
Dobrý deň p. starosta mám na Vás dve otázky týkajúce sa lokality Vyšehradská. 1.- v akom stave je rekonštrukcia škôlky? V médiach som sa dočítal že bol plán zrekonštruovať ju tak, aby v roku 2017 mohla začať plniť svoj účel ale zatiaľ sa s budovou nič nedeje. 2.- Rád by som sa informoval či je v pláne výstavba chodníku pred bytovým domom Vyšehradská 19 - 23 v smere na zastávku Lúky. Na portály odkazprestarostu.sk je vyjadrenie MČ, že chodník sa začne realizovať v roku 2015. (https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/13302/chodnik-vysehradska-petrzalka) Ďakujem za odpovede

Starosta:
1.Mestská časť je stále vo fáze súťaže na zhotoviteľa rekonštrukčných prác a ešte stále nepozná jej výsledky. Prebieha overovanie súťažných podkladov a posudzovanie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky so zohľadnením lehoty výstavby. Ak nebudú námietky zo strany účastníkov súťaže, v najbližších týždňoch by sme mohli celý proces uzavrieť a víťaz bude známy. Potom bude nasledovať uzatvorenie zmluvy a rekonštrukcia budovy. 2.Chodník sme zaradili do harmonogramu prác na rok 2015, avšak v súvislosti s prebiehajúcimi a plánovanými rekonštrukciami už nebol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na projekt a vybudovanie tohto chodníka. Obstaranie projektu a realizácia je preto plánovaná nasledujúci rok.

web od 2day