Diskusia 4.9.2017 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Mária:
Dobrý deň pán starosta. V Petržalke bývam 10 rokov, mám tu trvalé bydlisko a páči sa mi veľa zelene na našom sídlisku. No v poslednom čase je vidieť mnoho novovysadených mladých stromov, ktoré vplyvom horúčav vyschli. Nemyslím si že je to len v dôsledku teplého počasia, ale aj nedostatočnej, prípadne žiadne starostlivosti, hlavne čo sa týka zalievania. Zaujímalo by ma koľko bolo v tejto sezóne vysadených stromov, finančné náklady a koľko z celkového počtu aj prežilo. Mám dojem, že peniaze, ktoré boli vynaložené na tento účel zhoreli na slnku.

Starosta:
V 1. polroku 2017 bolo vysadených 12 ks stromov v hodnote cca 3 800,- € na plochách, zverených do správy MČ. Všetky tieto stromy sa ujali. Mestská časť zabezpečuje zálievku novovysadených stromov a záhonov na plochách vo svojom vlastníctve alebo zverených do jej správy počas dvoch rokov po výsadbe. Zálievka sa vykonáva vo vegetačnom období v intervale 2x týždenne v množstve 50 litrov vody na jeden strom a 20 litrov vody na 1m2 záhonov. V tomto roku zabezpečujeme polievanie 181 ks stromov a 325 m2 záhonov v rôznych lokalitách Petržalky. V dôsledku nadmerných horúčav začali listy mladých stromov vädnúť a zasychať. Zhodením listov mladé stromy reagujú na extrémne horúčavy. Týmto spôsobom šetria vodu, ktorá sa vyparuje práve cez listy. Niekedy sa stáva, že je výpar väčší, ako dodaná voda a potom napriek zavlažovaniu stromy uschnú. Stav mladých stromov sa priebežne monitoruje a v prípade vyschnutia vysadíme náhradný. A ešte musím dodať, že nie všetky výsadby sú v starostlivosti mestskej časti. V prípade náhradnej výsadby za výrub stromov z dôvodu investičnej činnosti, prípadne na plochách vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti Metro a.s. za údržbu zodpovedá investor. V prípade vyschnutia stromov zašleme investorovi výzvu na nápravu.

Vít Kubica:
p Bajan je už vypísaná súťaž o zhotoviteľa II. etapy výstavby električkovej trate po Janíkov dvor?

Starosta:
Zatiaľ nie je vypísaná ani súťaž na urbanistickú štúdiu...

Peter:
Dobrý deň rád by som sa Vás opýtal čo sa aktuálne deje s parkovacou politikou v našej mestskej časti - či už vo vzťahu k mestu ale aj samostatne. ´ Ďakujem

Starosta:
Momentálne je parkovacia politika na bode mrazu. Mestské časti nemajú vymedzené kompetencie, keďže mesto stále nepripravilo k parkovacej politike štatút. Vedenie našej mestskej časti už ale malo spracovanú parkovaciu politiku, a dovolím si povedať, že na dobrej úrovni, ktorú však poslanci pred dvomi rokmi zmarili. Vtedy tvrdili, že majú vlastný návrh, ktorý ale dodnes nikto z nich nepredložil... Keby vtedy parkovaciu politiku podporili, Petržalčania by dnes už jej dopad pocítili.

web od 2day