Diskusia 5.6.2017 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Aneta:
Dobrý deň, checm sa spýtať ako sa pánovi starostovi pozdáva projekt lanovky? Ďakujem.

Starosta:
Budúcnosť dopravy v Petržalke vidím predovšetkým na koľajniciach. Verím, že predĺženie električkovej trate do Janíkovho dvora skutočne odštartuje na budúci rok a v roku 2020 sa Petržalčania dostanú na druhý breh Dunaja komfortnejšie a rýchlejšie. Perspektívna je, podľa mňa, aj vlaková doprava. Bol by som rád, keby sa naplnili plány ministerstva dopravy a železničiarov o prepojení Senca a Trnavy s Petržalkou. Koncom roka by mali začať premávať vlaky aj na trase Petržalka – Rajka – Győr, čo by mohlo výrazne odľahčiť cestnú dopravu predovšetkým z Rajky a Rusoviec, kde býva čoraz viac ľudí, ktorí sa potrebujú dostať do mesta. Prepojením vlakových a električkových uzlov by sa mohli výrazne zmeniť dopravné návyky ľudí a z ciest by sme tak mohli dostať pomerne veľké množstvo áut. Napokon, vlaková doprava je štandardom vo väčšine európskych metropol. V tejto súvislosti nie je nezaujímavý ani projekt lanovky, ktorým by sa mala prepojiť Petržalka s novou autobusovou stanicou. Vnímam ho ako doplnok k existujúcej sieti hromadnej dopravy, hoci dnes je o nej asi ešte predčasné konkrétne hovoriť. Podľa mňa by lanovka mala naozaj význam vtedy, ak by skutočne previezla 3-4 tisíc ľudí za hodinu, boli by vybudované parkoviská na koncových bodoch a odtiaľ by obyvatelia mohli prestúpiť na iné typy MHD.

:
Dobrý deň prajem. Chcela by som pochváliť nášho pána starostu za MDD a za ME v Akvatlone, a za to, že sa toho v Petržalke veľa deje, čo je super :) Petržalka je jednoducho najlepšie miesto na život :)

Starosta:
Ja som tiež veľmi rád, že do Petržalky prichádza čoraz viac podujatí, ktoré svojím významom presahujú hranice našej mestskej časti. Potešilo ma, že si účastníci ME v akvatlone pochvaľovali zázemie, ktoré sme im poskytli, najmä možnosť trénovať v našej plavárni. No a na oslavy svojho sviatku v Sade Janka Kráľa sa deti tešia týždne predtým. Rovnako som rád aj všetkým podujatiam, ktoré sa v Petržalke organizujú ako súčasť Dní Petržalky. Napríklad aj Lunapark, ktorý vznikol vďaka dobrej spolupráci veľkej firmy a samosprávy. Tento rok oslavujeme 20. výročie tohto podujatia. Som veľmi hrdý na to, aký veľký sviatok sa z neho rokmi vyvinul, a že som toho svedkom od samého začiatku.

Justina z Petrzalky:
- Dobry den kedze mám 3 deti a vela neteri a synovcov, a blízia sa prázdniny, chcela by som sa vas opytat, ako bude cez prázdniny fungovať nasa petržalská plaváreň Dakujem Justine

Starosta:
Petržalská plaváreň bude v období letných prázdnin otvorená v termíne od 1. do 16. júla a od 14. augusta do 3. septembra. Počas 4 týždňov budú na plavárni prebiehať povinné technické, hygienické a udržiavacie práce.

Anna:
Zaujíma ma, či ešte stále platí zákaz kúpania psov vo Veľkom Draždiaku. Teraz sa už opäť začala sezóna a psy sa tu veselo kúpu spolu s ľuďmi. Bojíme sa majiteľov upozorňovať, aby psov do vody nepúšťali, lebo máme strach, že na ich nás nahuckajú. Viete zabezpečiť, aby sem častješie chodievali kontroly? Ďakujem.

Starosta:
Kúpanie psov vo Veľkom Draždiaku je zakázané. V letnej turistickej sezóne mestská polícia vykonáva zvýšenú kontrolu v okolí jazera a v prípade porušenia VZN, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti, konajú v blokovom konaní prípadne v priestupkovom konaní. Podľa tohto VZN je v §4 ods. 1- vstup so psom je zakázaný - okrem iného aj do vodných plôch jazera Veľký Draždiak.

Stanislav Horínek, Holíčska 16:
Prajem pekný deň. Pán Bajan, v Petržalke máme perlu v podobe prírodného bývalého štrkoviska Veľký Draždiak. V mene priateľov prírody a milovníkov voľného plávania, Vás žiadam o možnosť osadenia tabúl s výzvou „Zákaz kŕmenia vodného vtáctva“, ktoré je možnosť osadiť na už jestvujúce tabule so „Zákazom kúpania psov“. Začína sa letná sezóna kde Draždiak v prípade priaznivého počasia využívajú na plávanie stovky nielen Petržalčanov. To čo prevádzajú niektorí „neprispôsobilí spoluobčania“ je priam trestné. Hlavne labute prikrmujú plnými igelitkami potravy. Má to vplyv na premnožené a tlsté labute ale hlavne znečisťujú poklad Petržalky ešte čistú ako tak hygienicky vyhovujúcu vodu. Skúste sa zamyslieť čo môžete spraviť pre Petržalčanov. Toto je tiež možnosť ako zachovať kvalitu „života“ v Petržalke. Otázka pre Vás znie: Čo má pre Petržalku väčší význam, spokojný občan (platca daní), alebo dotieravé, premnožené a tučné labute? Dúfam, že nechcete, aby sa z Draždiaka stalo hnusné, odpadové a smradľavé jazero pre pár neprispôsobivých – uspokojených jedincov.

Starosta:
Na území Petržalky platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti, podľa ktorého sa na verejných priestranstvách okrem iného zakazuje: Znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva výkalmi zvierat, sypaním krmiva a prikrmovaním zvierat. Žiaľ ľudia toto nariadenie nerešpektujú a kontrola zo strany polície je v tomto prípade aj s ohľadom na počet mestských policajtov, nevykonateľná.

Andrej:
Chcem sa spýtať prečo tak dlho trvá dokončenie električkovej trate po Janíkov dvor a teda kedy sa to konečne začne stavať.

Starosta:
Zatiaľ nie je dôvod sa znervózňovať kvôli termínu, lebo minulý týždeň na rokovaní s hlavnou architektkou mesta Bratislavy sme si ich všetky podrobne prešli. Určite budem žiadať Hlavné mesto o zverejnenie termínovníka dostavby II. etapy. Problémom tejto etapy je skutočnosť, že Brusel si vyhradil povinnosť urobiť štúdiu celého územia, ktorá má riešiť dopravné, urbanistické otázky aj otázky životného prostredia. Zároveň musí byť prerokovaná s občanmi. Preto sme sa s Hlavným mestom dohodli, že by mali zriadiť informačný stánok tu v Petržalke a ešte v mesiaci jún urobiť prvé pripomienkovacie kolo. Kľúčová bude skutočnosť, či mestské zastupiteľstvo, v prípade, že zo štúdie vyplynú drobné nutné zmeny územného plánu, bude schopné tieto zmeny zrealizovať . Napríklad zrušenie štvorprúdovky na Jantárovej v územnom pláne, kde stále figuruje a podobne. Súčasne bežia práce na Dokumentácii pre územné rozhodnutie. Verím, že aj projektanti z Remingu budú akceptovať pripomienky verejnosti tak, aby prípadné korekcie boli v súlade s ich požiadavkami. Zároveň budem žiadať od projektantov, aby mali na pamäti, že projektujú električku 21. storočia a nie je to len radiála, ale má plniť aj ďalšie funkcie.

Stanislav Horínek, Holíčska 16:
Futbalisti FC Pertržalka Akadémia, postúpila z futbalového dna v tomto ročníku do III. ligy. Počíta sa s ocenením vedenia, či hráčov pri príležitosti Dňa Petržalky?

Starosta:
Pravidelne sledujem všetkých 26 futbalových družstiev, ktoré v Petržalke fungujú. Samozrejme, že mám z postupu našich futbalistov veľkú radosť. Nemám problém ich oceniť, ale to by sme ich museli oceňovať každý rok, lebo za posledné dva vždy postúpili do vyššej súťaže a verím, že na konci budúcej sezóny to bude rovnako. Momentálne s pánom Mojtom riešime perspektívu celého areálu, verím, že sa nám tieto veľkorysé plány podarí spoločne naplniť.

web od 2day