Diskusia 7.3.2016 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Petra:
Dobry deň p. Bajan, chceli by sme Vás požiadať o vyriešenie nášho problému v bytovom dome. Na Pajštunskej 5 otvorili SKYPUB ktorý mal otvarací čas od 10.00-22.00 hod. V oktobri 2015 si posunuli zatvaracie hodiny do 23.00 hod. Na jar si od apríla do oktobra otvorli letnú terasu medzi domami 5-7 v átriu. Pravidelne porušovali zatvarací čas niekedy aj do polnoci sme boli rušení, nedá sa tu po práci oddychovať ani vetrať. V našom dome č, 7 je aj Fitnes-centrum tu je prevádzky od 06.00-24.00 čo tiež problém s rušením. Žiadame Vás aby bolo dodržiavane platné VZN ktorý tento problém rieši a aby neboli udelované žiadne vynimky týkajúce sa letných teras. Želáme Vám v novom roku veľa zdravia a správných rozhodnutí pre občanov Petržalky. Prajem pekný deň Petra

Starosta:
Mestská časť vydala k prevádzkovaniu reštaurácie vyjadrenie, v ktorom uvádzame, že akceptujeme na základe oznámenia prevádzkovateľa SKY PUB s.r.o. prevádzkovú dobu pivárne SKY PUB v čase do 22.00 hod. O povolenie prevádzkovej doby nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkovateľ nežiadal, a teda by mal dodržiavať uvedenú prevádzkovú dobu. Pokiaľ sa týka prevádzky sezónneho exteriérového posedenia, toto mal povolené pre obdobie od 1.4. do 31.10.2015 v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. Pre tento rok o povolenie prevádzkovania sezónneho exteriérové posedenia spoločnosť nepožiadala. V najbližšom období vykonáme u uvedeného podnikateľa kontroly vo veci dodržiavania prevádzkovej doby a s týmto vykonáme pohovor. Pokiaľ sa týka prevádzkovania posilňovne FIT UP tejto bola na základe žiadosti prevádzkovateľa povolená prevádzková doba do 24.00 hod. Nakoľko zo strany obyvateľov bola prevádzková doba akceptovaná bez sťažností, prevádzková doba nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby bola podnikateľovi povolená opakovane do 31.3.2016. Taktiež u uvedeného podnikateľa vykonáme kontrolu a v prípade potvrdenia Vášho podania pristúpime k príslušnému opatreniu.

Rudo:
V apríli ste avizovali zápis do materských škôl. Koľko bude voľných miest a podľa akého kľúča ich budete obsadzovať? Ďakujem.

Starosta:
Áno, prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017 sa v Petržalke uskutoční v termíne od 11. do 22. apríla 2016. K 15. septembru 2015 naplnilo 112 tried petržalských materských škôl 2558 detí. Z tohto počtu je viac ako 900 detí, ktoré by si v školskom roku 2016/2017 už mali plniť povinnú školskú dochádzku na základných školách. Presný počet voľných miest nie je možné stanoviť nielen z dôvodu, že nevieme, koľko detí z týchto 900 bude mať odklad, ale aj z dôvodu zloženia jednotlivých tried, kde sa počet detí líši v závislosti od ich veku. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku ako aj deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky. Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na všeobecne prístupnom mieste. V apríli pribudne ešte ďalších 40 voľných miest na ZŠ Gessayova, kde otvoríme dve elokované triedy. Intenzívne pracujeme aj na prípravách rekonštrukcie budovy na Vyšehradskej, kde by malo už v školskom roku 2017/2018 nastúpiť cca 150 detí.

Slávka:
To vážne pán Dolinay chce, aby sme za parkovanie platili 160 ročne?

Starosta:
Ja som to tiež čítal v novinách a považujem tieto vyjadrenia za absolútne neprofesionálne. Neviem, či to pán poslanec Dolinay myslí vážne, lebo mne zatiaľ nepredložil žiaden návrh na riešenie parkovania v Petržalke. Nielen pán Dolinay, ale ani jeden zo súčasných poslancov neprišiel so žiadnym komplexným návrhom ako teda riešiť parkovanie v Petržalke. Práve dnes zasadá Fond statickej dopravy, na ktorom budú poslanci možno na túto tému rokovať.

Peter:
Nedavno sa v novinach pisalo, ze budete stavat dalsie vybehy pre psov. Kde a kedy? Dakujem

Starosta:
Po výbehoch na Wolkrovej a Holíčskej pripravujeme ďalší na ploche medzi Vyšehradskou a Panónskou. Po odsúhlasení poslancami by sme výbeh mohli dať do užívania obyvateľom tejto lokality už tento rok v lete. Našim cieľom je, aby výbehy využívalo čo najviac chovateľov psov a verejná zeleň tak opäť mohla patriť hrajúcim sa deťom a chodníky slúžili na prechádzky seniorov bez rizika získania „páchnuceho“ suveníru.

Alzbeta Kosinova:
Kedy sa otvori plavaren? Dakujem

Starosta:
Otvoriť môžeme plaváreň až po vybavení interiéru (v súčasnosti výzva na predkladanie ponúk: https://www.petrzalka.sk/miestny-urad-a-organizacie/sportove-zariadenia-petrzalky-s-r-o/), ale najmä po ukončení kolaudácie, ktorá práve prebieha. Otvorenie plavárne plánujeme v jarných mesiacoch. Zaznamenali sme veľký záujem aj zo strany plaveckých klubov, preto sa budeme snažiť skĺbiť všetko do jedného celku tak, aby sme predovšetkým Petržalčanom mohli poskytnúť kvalitné možnosti športového vyžitia a relaxácie.

Laura:
Príjemný dobrý deň, píšem Vám pán starosta nie otázku, ale poďakovanie za prácu, ktorú vykonali chlapci u nás na Pankúchovej. Vyhrabali listy a bordel z trávnikov, vyzametali a poupratovali. Chcela by som ich pochváliť za to, že sa tak pekne starajú o naše okolie i keď je to pri takomto veľkom sídlisku určite náročné a nedá sa urobiť všetko naraz. Ďakujem a prajem veľa zdaru.

Starosta:
Pani Laura, rád odovzdám Vaše poďakovania, chlapci z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb si ich určite zaslúžia. Svoju prácu prezentujú denne nielen tým, že Petržalka je čistejšia a upravenejšia, ale aj prostredníctvom novej stránky na sociálnom profile, kde denne aktualizujú čo a v ktorej časti Petržalky urobili.

Martin:
Prihlasil som sa do tyzdna cistoty, budu k dispozicii aj velkoobjemove kontajnery?

Starosta:
Pán Martin, som rád, že ste sa do tejto ešte „mladej“ aktivity zapojili a dúfam, že ľudí, ktorým záleží na tom, ako vyzerá ich okolie bude stále viac. A to nielen spôsobom pošlite niekoho, nech to urobí. Samozrejme aj tento rok pristavíme veľkokapacitné kontajnery, opäť v mesiacoch máj – jún. Počas 6 týždňov vždy na 15 lokalitách od stredy do piatka. Spolu 90 kontajnerov v rámci jarného a ten istý počet aj počas jesenného upratovania. Presný harmonogram by sme mali mať od firmy, ktorú momentálne obstarávame, už v apríli. Ako zvyčajne bude k dispozícii tu na webe a po častiach a j v Petržalských novinách.

Vladka:
Zima bola nič moc? Kde použijete ušetrené peniaze?

Starosta:
Zamestnanci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb pokiaľ sa nepotýkali so snehom a ľadom dočisťujú verejné priestranstvá, ulice, parkoviská a chodníky od zbytkov lístia a nafúkaného neporiadku. Taktiež postupne upratujú všetky areály 30 materských a základných škôl a vykonávajú orez kríkov. Peniaze, ktoré nám zima „ušetrila“ minieme zas len na čistotu a údržbu trávnikov, detských ihrísk a chodníkov. Poriadok je a bude vždy mojou prioritou.

Roman:
Dobrý deň pán starosta, chcem sa spýtať či bude Petržalka niečo robiť s frajermi na štvorkolkách, ktorí sa preháňajú po hlavných cestách a rušia kľud a nebezpečnou jazdou aj ohrozujú bezpečnosť nás Petržalčanov. už opäť začína ich sezóna a čím teplejšie bude, tým viac ich bude. Podľa mňa nemôžu spĺnať podmienky (najmä hluk) na to, aby jazdili po cestách (nie to ešte medzi panelákmi). Chápem, že to je v kompetencii polície, ale bolo by super ak by ste zo svojej pozície trošku na políciu pritlačil. Napríklad jedným z riešení bolo bolo vykázanie týchto štvorkoliek z Petržalky (aj tak chodia do Rusoviec, tak môžu používať obchvat), alebo časté kontroly v uliciach Petržalky políciou na spôsobilosť štvorkoliek jazdiť. ďakujem a prajem pekný deň

Starosta:
Úplne s Vami súhlasím, že povolenie tohto druhu vozidiel je úplne nevhodné na zastavané časti sídliska. Bohužiaľ, ak vozidlo spĺňa všetky náležitosti, nie je v kompetencii mesta ani obce obmedziť jeho jazdu. V prvej dekáde apríla sa určite obrátim na políciu so žiadosťou o zvýšenie kontrol práve týchto vozidiel. Rád Vás budem informovať, ak mi pošlete Váš mail na starosta@petrzalka.sk, prípadne prostredníctvom online diskusie.

web od 2day