Archív volieb

Vyhlásenie komunálnych volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Právo voliť a právo byť volený
Zverejnenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov – Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov pre hlavné mesto SR Bratislavu
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Delegovanie členov volebných komisií – elektronická adresa
Vzory tlačív
Podávanie kandidátnych listín
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
Vzdanie sa / odvolanie kandidatúry

Kontakty

Umiestňovanie volebných plagátov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN č. 15/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Informácie

Volebné miestnosti a volebné okrsky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 11 (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Výlepová plocha

Vzdanie sa kandidatúry

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 

Voľby do mestského zastupiteľstva

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 29. marca 2014, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Kandidáti, ktorí postúpili do II. kola:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. a KISKA Andrej.

VOLIČSKÉ PREUKAZY
bude miestny úrad v piatok 28. marca 2014 vydávať do 12,00 h., a to z dôvodu tlače zoznamov voličov.

web od 2day