Archív volieb | PETRŽALKA

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb Prezidenta SR

Delegovanie do okrskových volebných komisií – Prezidentské voľby 2024

Informovanie o ochrane osobných údajov pre voľby prezidenta

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

VOLEBNÉ OKRSKY

HLASOVACÍ PREUKAZ

PRENOSNÁ VOLEBNÁ SCHRÁNKA

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SR

VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

ZÁPISNICE OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ – 1. KOLO

ZÁPISNICE OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ – 2. KOLO

***

Zápisnice okrskových volebných komisií

***

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE VOLIČA:
Všeobecné informácie
Voľba poštou zo zahraničia
Hlasovací preukaz
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu sa uskutoční v sobotu 21. januára.

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY:
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende 21.1.2023
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
Informácie pre voliča
Voľba poštou zo zahraničia
Delegovanie do okrskových volebných komisií
Hlasovací preukaz
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Špeciálny spôsob hlasovania (COVID-19)

VÝSLEDKY VOLIEB poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

ZÁPISNICA miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 do 20:00.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie BSK a sídiel obvodných volebných komisií
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – hl. mesto SR
Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka s trvalým pobytom na území obce
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu

VŠETKY INFO O KANDIDÁTOCH A VOĽBÁCH TU

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

ŠPECIÁLNE HLASOVANIE COVID

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV 
INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A KOALÍCIE
INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

Vyhlásenie komunálnych volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Právo voliť a právo byť volený
Zverejnenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov – Petržalka
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov pre hlavné mesto SR Bratislavu
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Delegovanie členov volebných komisií – elektronická adresa
Vzory tlačív
Podávanie kandidátnych listín
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
Vzdanie sa / odvolanie kandidatúry

Kontakty

Umiestňovanie volebných plagátov

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia pre voliča

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN č. 15/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Informácie

Volebné miestnosti a volebné okrsky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu a poslancov samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 11 (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo)

Výlepová plocha

Vzdanie sa kandidatúry

VZORY KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Voľby do mestského zastupiteľstva

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 29. marca 2014, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Kandidáti, ktorí postúpili do II. kola:
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. a KISKA Andrej.

VOLIČSKÉ PREUKAZY
bude miestny úrad v piatok 28. marca 2014 vydávať do 12,00 h., a to z dôvodu tlače zoznamov voličov.

web od 2day