Dni Petržalky 2017

Dni Petržalky 2017

Dni Petržalky 2017 – sprievodné podujatia

 • Petržalka na plavárni
  • Hokejbal
   • Tenisový turnaj vo štvorhre PROSET
    • Na palube jednorožca
     • AQUATHLON – Majstrovstvá Európy
      • Deň detí v psom parku
       • Slávnostné otvorenie Lunaparku
        • Tenisový turnaj žiakov
         • Finálové zápasy Penalta, MiniPenalta, LadyPenalta
          • RUN FEST Petržalka beh pre verejnosť
           • Olympijský festival nádejí – cyklistika
            • Olympijský festival nádejí – vybíjaná
             • Olympijský festival nádejí – plávanie
              • Olympijský festival nádejí – atletika
               • Vyhlásenie výsledkov ankety Osobnosť Petržalky 2017
                • Súťaž v sudoku pre seniorov
                 • Petržalská kvapka krvi
                  • Junior Osobnosť Petržalky
                   • Galaprogram Dni Petržalky
                    • Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 21. ročník, rok 2017
                    •  

                     RUN FEST Petržalka beh pre verejnosť

                     Celodenný bežecký festival pre všetky vekové a záujmové kategórie s programom pre celú rodinu na celý deň. Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava JUDr. Iva Nesrovnala a prvého zástupcu starostu Petržalky Mgr. Jána Bučana.

                     Run Fest sa tento rok rozbehne 3. júna 2017 v Sade Janka Kráľa. Okrem atraktívnej trate s minimálnym prevýšením, bežcov Grand prix a polmaratónu čaká pred cieľom prebehnutie obchodným centrom Aupark!
                     Pri tom nemôžete chýbať 🙂

                     Harmonogram

                     10:00 – 10:30 – Behy detí
                     11:00 – Majstrovstvá Slovenska v behu s kočíkom
                     11:00 – 13:00 – Orientačný beh detí
                     12:00 – Beh po stene parkour – pokus o prekonanie slovenského rekordu
                     13:00 – Beh naboso
                     13:00 – 15:00 – Beh na mieste
                     14:00 – Corrida – Majstrovstvá Slovenska vo vyraďovacom behu
                     16:00 – Autopolis grand prix 10 km
                     18:00 – Maresi polmaratón

                     Harmonogram podujatia môže byť upravený podľa počtu prihlásených pretekárov!
                     Registrovať sa môžete na viacero behov, štartovné platí každý bežec len jedno, to vyššie.

                     Sprievodný program pre deti
                     Nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, dopravné ihrisko a ďalšie.

                     Hodnotenie, ceny a benefity
                     Prví traja v každej kategórii budú ocenení medailou a vecnými cenami v hodnote 100 EUR, 50 EUR a 30 EUR.
                     SVK víťazi Grand prix 10 km a polmaratónu (najrýchlejší Slovák a Slovenka) Prize Money 150 EUR.
                     Každý bežec Run Festu získa účastnícku medailu, všetky deti tričko od partnera Autopolis.
                     K dispozícií bude aj bezplatné poradenstvo bežeckých trénerov Run for Fun.
                     A tapeing zadarmo priamo na mieste!

                     Organizátor
                     OZ Beh si ty
                     info@behsity.sk

                     Spoluorganizátori
                     Quinta Essentia, spol. s.r.o.
                     Mesto Bratislava
                     Mestská časť Petržalka
                     OZ My sme Petržalka

                     Facebook event Run Fest 2017 – Maresi polmaratón

                     Partneri

                     Majstrovstvá Európy v akvatlone 2017

                     Majstrovstvá Európy v akvatlone sa po prvýkrát uskutočnia na Slovensku, a to na území Petržalky. Preteky organizuje Triax Bratislava, materský klub najúspešnejšieho svetového akvatlonistu – Richarda Vargu. V termíne od 25. do 27. mája sa na petržalskej plavárni a jazere Veľký Draždiak môžete stať súčasťou medzinárodného podujatia.

                     Prihlasovanie na preteky je už otvorené prostredníctvom online prihlasovacieho formulára na webovej stránke http://www.w.triathlon.sk/ Prihlasujte sa podľa objemov jednotlivých kategórií – teda aj juniori, aj veteráni sa prihlasujú do hlavnej kategórie „1-5“. Sekretariát STÚ následne prihlási všetkých pretekárov podľa skutočných vekových kategórií do online systému ITU.

                     Záujemcovia o prihlásenie sa do para kategórií sa prihlásia priamo na mailovú adresu triathlon@triathlon.sk.

                     Propozície

                     Petržalka na plavárni

                     Pozvánka

                     Mestská časť Bratislava-Petržalka prichádza pri príležitosti jubilejného 20. ročníka s úplne novým podujatím, ktorým odštartuje tradičný multižánrový päťtýždňový festival Dni Petržalky. Odohrávať sa bude v priestoroch prvej petržalskej verejnej plavárne, kde plavci všetkých vekových kategórií zaplávajú 12-hodinovú plaveckú štafetu . Cieľom je počas 12 hodín prilákať do plavárne čo najviac obyvateľov, ktorí odplávajú čo najviac kilometrov. Premiérovú plaveckú štafetu slávnostne odštartuje starosta Vladimír Bajan 13. mája 2017 o 8.00 h v budove plavárne na Tupolevovej ulici 7/B.

                     Zúčastniť sa môže každý obyvateľ – bez ohľadu na vek a pohlavie – schopný odplávať najmenej 50 metrov. Prihlasovať sa môžu jednotlivci aj celé kolektívy jednoducho vyplnením elektronickej prihlášky, v ktorej uvedú meno, priezvisko, čas, kedy by chceli štafetu odplávať a mailovú adresu. Rodič alebo zákonný zástupca môže prihlásiť aj svoje neplnoleté dieťa prípadne deti, ktoré sa plaveckej štafety zúčastnia, pričom za nich preberá zodpovednosť v plnom rozsahu.

                     Podmienky účasti:
                     – dobrý zdravotný stav;
                     – štart na vlastné nebezpečenstvo;
                     – rodičia a zákonní zástupcovia zodpovedajú za svoje deti v priestoroch plavárne v plnom rozsahu;
                     – usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené;
                     – všetci účastníci sa musia správať športovo a hrať fair play;
                     – účastníci sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

                     Účastník vyplnením a odoslaním tejto elektronickej prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami spojenými s účasťou na 12-hodinovej plaveckej štafete a súhlasí s nimi.
                     Vyplnením a odoslaním tejto elektronickej prihlášky súhlasí účastník so správou, spracovaním a uchovaním uvedených osobných údajov organizátorom . Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov detskej rekreácie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

                     Galaprogram Dni Petržalky

                     SPRIEVODNÉ PODUJATIA, AKTIVITY, SÚŤAŽE

                     10:00 – 18:00 h
                     ZÓNA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A REMESIEL
                     prezentácia ľudových tradícií a remesiel v spolupráci s ÚĽUV-om

                     11:00 – 18:00 h
                     PETRŽALSKÁ BURZA KNÍH
                     ponuka vyradenej alebo darovanej literatúry pre deti, mládež a dospelých za symbolickú cenu 0,50 €/ks

                     14:00 – 16:00 h
                     PETRŽALSKÝ ORIEŠOK
                     súťaž o najkrajšieho petržalského psieho kríženca

                     DETSKÁ SCÉNA Ɩ malé pódium
                     Moderátor: Maroš Szalay
                     10:00 – 16:00 h
                     tanečné školy: HALÓ-HALÓ, VIERY SÁDOVSKEJ, ELLEDANSE, LOVE DANCE SCHOOL, PETRA MODROVSKÉHO, ZUŠ Daliborovo nám., víťazi súťaže POP HIT, speváčka MIA, kúzelník IVAN LUČANIČ, MAJSTER N, CREATIVE SHOW Cirkus obrov 2 – Návrat slonov

                     10:00 -18:00 h
                     DETSKÁ TVORIVÁ ČINNOSŤ
                     výtvarný ateliér pre malé a veľké deti spojené so súťažou na tému PETRŽALSKÉ NAJ,
                     nesúťažné maľovanie na zemi na tému Naša milá Petržalka – NAJ-dlhší petržalský farebný chodník,
                     inscenované čítanie pána Mrkvičku

                     11:00 a 13:00 h
                     DIVADELNÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
                     Divadlo pod Hríbom

                     ATRAKCIE
                     maľovanie na tvár, maľovanie hennou, skákačky a iné atrakcie

                     PREZENTÁCIA ZŠ A SŠ
                     ukážky aktivít škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka

                     PREZENTÁCIA ORGANIZÁCIÍ TRETIEHO SEKTORA
                     Kampino- domov sociálnych služieb, Impulz – pracovno-socializačné centrum, Lepší svet – starostlivosť o ľudí s mentálnym znevýhodnením

                     SENIORSCÉNA Ɩ malé pódium
                     16:30 – 20:00 h
                     tanečné a hudobné vystúpenia súborov Orchidea, Melódia a Petržalčanka, tančiareň s hudobnou skupinou

                     GALAKONCERT Ɩ veľké pódium Ɩ14:00 – 24:00 h
                     14:00 – 14:30 JÁN HURTÍK & BUFET (víťaz súťaže amatérskych kapiel)
                     14:45 – 15:15 RASDALMAN (víťaz súťaže Petržalská baretka)
                     15.30 – 16.25 KING SHAOLIN
                     16.50 – 17.50 HEĽENINE OČI
                     18.10 – 19.10 PLEXO
                     19.40 – 20.40 PRESSBURGER KLEZMER BAND
                     21.10 – 22.10 CHRIS NORMAN
                     22.50 – 23.50 CHINASKI
                     ohňostroj

                     Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia

                     ŠTATÚT 21. ročníka súťaže školských časopisov

                     I.
                     1.Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
                     2.Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka.
                     3.Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dva školské časopisy za každú inú mestskú časť Bratislavy.
                     4.Súťaže sa môže zúčastniť školský časopis v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý vyšiel v aktuálnom školskom roku aspoň v dvoch číslach.
                     5.Na školskom časopise, v jeho redakčnej rade musia pracovať žiaci školy a príspevky do časopisu musia byť vo väčšej miere od žiakov školy.

                     II.
                     1.Súťažné práce sú hodnotené v troch kategóriách:
                     1.kategória: mladší žiaci základných škôl (1. stupeň)
                     2.kategória: starší žiaci základných škôl (2. stupeň)
                     3.kategória: žiaci stredných škôl

                     III.
                     1.Odborná porota hodnotí obsahovú náplň a grafickú podobu časopisu.
                     2.Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže.
                     3.Odborná porota udeľuje v každej kategórii najviac tri ocenenia.
                     4.Odborná porota môže udeliť čestné uznanie alebo mimoriadne ocenenie ,,Skokan roka“.
                     5.Ocenené redakčné rady budú odmenené.

                     IV.
                     1.Do súťaže sa možno prihlásiť vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu vyhlasovateľa.
                     2.Súčasťou prihlášky sú tri výtlačky z jedného čísla prihláseného školského časopisu. Ak vyšlo počas školského roka viac čísel, je potrebné odovzdať vždy len tri výtlačky.
                     3.Vyplnenú prihlášku a tri výtlačky školského časopisu možno zaslať poštou alebo priniesť osobne na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
                     4.Elektronické časopisy zasielajú vyplnenú prihlášku a webovú adresu časopisu na adresu Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
                     5.Výtlačky prihlásených školských časopisov sa nevracajú.

                     V.
                     1.Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaže je pracovný seminár pre ocenené redakčné rady za účasti porotcov.

                     VI.
                     1.Termín uzávierky 21. ročníka súťaže je 15.05.2017.
                     2.Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. júna 2017 a budú naň písomne pozvané ocenené kolektívy.

                     Deň detí v psom parku

                     Už túto sobotu – 27. mája 2017 – v čase od 14:00 do 16:00 príde do petržalského Psieho parku na Wolkrovej ulici Macko Kubík, čaká vás agility parkúr, preteky cez prekážky, skoky vo vreci, výskok psov na strom, hľadanie sladkostí s canisterapeutmi a hlavne kopec dobrej nálady…

                     Na palube jednorožca

                     Najväčšia oslava MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ v Bratislave JE TU! Na palube jednorožca je rodinná celodenná akcia, ktorá sa koná v Sade Janka Kráľa a v areáli Auparku už 6. raz pod záštitou starostu Vladimíra Bajana. Kedy? V nedeľu 4. júna 2017 od 10:00 do 17:00 h. Vlani prišlo príjemne a užitočne stráviť MDD na rodinnú akciu približne desať tisíc
                     ľudí. Počas dňa sa registrovalo viac ako 2000 detí. Tento rok sme pripravení na našu palubu vziať každého, kto sa rád usmieva. Budeme prekonávať slovenský rekord a na záver je pripravená NAJVÄČŠIA TORTOVÁ VOJNA NA SLOVENSKU. Vstup je voľný!

                     Na DETI bude pri REGISTRÁCII v Auparku v čase od 10:00 do 14:00 h čakať informačný leták a originálna HRACIA KARTA, s ktorou budú môcť absolvovať 20 atraktívnych STANOVÍŠŤ rozmiestnených po celom Sade Janka Kráľa. Okrem toho uvidia záchranársku TECHNIKU a tiež si užijú ukážky práce zásahových jednotiek akými sú polícia, hasiči, záchranári, kynológovia a mnohí ďalší. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získajú deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Na deti, ktoré absolvujú všetky stanovištia, zozbierajú všetky písmená tajničky a správne ju vyplnia čaká žrebovanie o fantastické ceny: VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT v hoteli Danubius Health Spa Resort Esplanade**** s polpenziou, wifi a vstupom do Vodného a saunového sveta od spoločnosti KÚPELE PIEŠŤANY a na cestu AUTO PEUGEOT s plnou nádržou od spoločnosti FINAL-CD – najväčšieho slovenského predajcu automobilov, LET BALÓNOM, VIP EXKURZIU V TV JOJ a iné zaujímavé ceny.

                     O pohodlie a zábavu detí sa bude počas celého dňa starať viac ako 200 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVIA: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ BRATISLAVA, HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR, NÁRODNÁ TRANSFÚZNA STANICA SR, Slovenský Červený kríž, LIFE STAR EMERGENCY, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, RM GARDEN, ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE, CAMP WONDERLAND, LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE, VNÍMAVÉ DETI, SMART LIGHT, SILNÁ SPINKA, LIONS, DENDRIT KANIS, AUPARK, FINAL-CD-NAJVAČŠÍ SLOVENSKÝ PREDAJCA AUTOMOBILOV, KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, PAULA DR. OETKER, NIVEA, KFC, AVON a ďalší.

                     PRIPRAVENÉ SÚ TIEŽ SPRIEVODNÉ AKCIE: TANEČNÝ wokshop s lektormi Tanečnej školy Kataríny Štumpfovej DanceCool, čitáreň, kreslenie na chodník, meranie zraku, canisterapia, množstvo maskotov v životnej aj nadživotnej veľkosti a veľa ďalších prekvapení. Pripravené je aj niečo len PRE DOSPELÁKOV. BUDÚ MÔCŤ DAROVAŤ KRV PRIAMO NA AKCII V MOBILNEJ JEDNOTKE Z NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR v čase od 10:00 do 14:00 h.

                     Deti z kurzu kreativity (Moonlight Camp) predvedú svoje výtvory a deti z kurzu herectva (Moonlight camp) predstavia sa aj ako figuranti počas simulovaných ukážok pri súťaži Prvej pomoci pod názvom Dieťa života s podtitulom Zachrániť život je jednoduchšie ako ho splodiť. Súťaž bude prebiehať počas celej akcie a o putovný pohár ministra školstva SR budú súťažiť deti zo ZŠ. Odborným garantom projektu je prezident Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

                     Na PÓDIU VYSTÚPIA detskí umelci a slávni hostia. Moderátor SEBASTIÁN BRAŽINA – absolvent kurzu herectva (Moonlight camp). Ďalej Deti z Tanečnej školy DanceCool, deti z projektu Na palube jednorožca – kurzu tanca (Moonlight camp), Čestná stráž Ozbrojených síl SR a Martin Harich.

                     Slávnostné otvorenie Lunaparku

                     Petržalská kvapka krvi

                     Mestská časť organizuje dobrovoľné darovanie krvi dva razy do roka a práve v tomto období pripravuje podujatie v rámci festivalu Dni Petržalky 2017. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, ktorý môže urobiť takmer každý z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Veríme, že prídete medzi nás dňa 15. júna 2017 v čase od 8.00 h do 12.00 h do Denného centra na Osuského ul. č. 1-3.

                     Deň otvorených dverí kotolne VEOLIA ENERGIA

                     Dňa 17. júna 2017 od 13:00 do 20:00 h križovatka Starohájska a Furdekova ulica pri Dostihovej dráhe.

                     Olympijský festival nádejí – cyklistika

web od 2day