Dotácia na vybudovanie kontajnerových stojísk | PETRŽALKA

Dotácia na vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch v Petržalke sa riadi novými pravidlami. Od augusta stúpla výška príspevku, po novom ho žiadatelia budú môcť využiť aj na vybudovanie podzemných a polopodzemných kontajnerov.

Na júnovom zasadnutí petržalského zastupiteľstva tento zámer schválili miestni poslanci. Hlavným cieľom je „upratať“ zberné nádoby na komunálny odpad z komunikácií a zelene do uzamknutých stojísk a pomôcť tak riešiť čistotu a kvalitu verejných priestranstiev.

 

Výška príspevku sa pohybuje od 500 do 5000 eur – v závislosti od rozsahu rekonštrukcie alebo veľkosti stavby. Dotáciu 5000 eur možno poskytnúť na vybudovanie podzemných alebo polopodzemných kontajnerov. Na stavbu stojiska do 25 m² môže Petržalka prispieť maximálne 3 000 eurami, pri stavbe nad 25 m² až 4000 eurami. Na menšie úpravy ako zastrešenie alebo zastrešenie a uzamknutie stojiska je určená dotácia od 500 do 1000 eur.

O príspevok je možné požiadať výlučne elektronicky, cez webový portál PETRZALKA.EGRANT.SK. Záujemcovia tam nájdu aj informáciu, čo všetko je potrebné k žiadosti doložiť.

Dotácia je poskytovaná formou refundácie, t.j. náhradou časti už uhradenej sumy použitej na oprávnené náklady spojené s budovaním, rekonštrukciou alebo úpravou kontajnerového stanovišťa, a to až po ukončení všetkých prác a po splnení zásad a kritérií špecifikovaných vo VZN o dotáciách.

 

Čestné vyhlásenie – dotácie formou refundácie

 

Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na kontajnerové stojisko za rok 2023
Žiadateľ
Anevil, s.r.o.
Spoločenstvo vlastníkov bytov Beňadická 13,15
Bytové družstvo Petržalka

 

Informácia o schválených, neschválených a poskytnutých dotáciách na kontajnerové stojisko za rok 2023
Žiadateľ Umiestnenie KS Informácia o schválení Poskytnutá suma Číslo zmluvy
Anevil, s.r.o. pre BD Furdekova 8 schválená 3000 € 725/2023
Spoločenstvo vlastníkov bytov Beňadická 13,15 pre BD Beňadická 13, 15 schválená 3000 € 724/2023
Bytové družstvo Petržalka pre BD Znievska 40, 42, 44 v posudzovaní do roku 2024

web od 2day