Oblasť kultúry

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Agenda:

  • organizácia,
  • registrácia a kontrola kultúrnych podujatí,
  • metodika a koordinácia činnosti kultúrnych zariadení, Miestnej knižnice,
  • agenda pamätihodností,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti národných kultúrnych pamiatok.

Mgr. Ľudmila Pastorová
Vedúca referátu kultúry a športu
Telefón: +421-2-68 288 921
Mobil: +421 947 487 211
E-mail: ludmila.pastorova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

Daniela Emeljanovová
Oblasť kultúry
Telefón: + 421-2-68 288 831
Mobil: +421 947 487 212
E-mail: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

 

web od 2day