Oblasť kultúry

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Agenda:

  • organizácia podujatí
  • metodika a koordinácia činnosti kultúrnych zariadení, Miestnej knižnice,
  • agenda pamätihodností,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti národných kultúrnych pamiatok.

Referát kultúry a športu

kultura@petrzalka.sk

 

Kancelária zástupcov starostu:

Oznamovanie kultúrnych a športových podujatí, registrácia a kontrola podujatí,  sťažnosti

Mgr. Michaela Kochanská
Telefón: +421 947 487 005
michaela.kochanska@petrzalka.sk
Kancelária č. 519, 5. poschodie

 

web od 2day