Oblasť kultúry

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Agenda:

  • organizácia,
  • registrácia a kontrola kultúrnych podujatí,
  • metodika a koordinácia činnosti kultúrnych zariadení, Miestnej knižnice,
  • agenda pamätihodností,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti národných kultúrnych pamiatok.

Světlana Bednárová
Telefón: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 016
svetlana.bednarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 514, 5. poschodie

Mgr. Michaela Kochanská
Telefón: +421-2-68 288 864
michaela.kochanska@petrzalka.sk
Kancelária č. 514, 5. poschodie

 

web od 2day