Kosba a zimná údržba

Letnú a zimnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých chodníkov a parkovísk, údržbu verejnej zelene vrátane kosenia či sadovnícke úpravy a ich realizáciu zabezpečuje Oddelenie správy verejných priestranstiev.

ZIMNÁ ÚDRŽBA:

 

Zimnú údržbu vykonávajú zamestnanci Oddelenia správy verejných priestranstiev (OSVP) miestneho úradu – oficiálne od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.

V rámci zimnej údržby zabezpečuje samospráva starostlivosť o komunikácie 3. a 4. triedy – chodníkov pozdĺž komunikácií 3. triedy a priľahlých parkovísk; chodníkov vedúcich k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, domovom sociálnych služieb aj k nemocnici na Antolskej ulici.

 

NA ZIMU SME PRIPRAVENÍ

Dostupná technika:
K dispozícii je 30 posýpacích strojov, pričom pre každú z miestnych častí (Dvory, Lúky, Háje) sú vyčlenené 3 vozidlá, ktoré slúžia na zásobovanie a zároveň na údržbu schodísk, chodníkov a terás v našej správe.

Dostupný personál:
K dispozícii je 20 makačov, ktorí nakladajú posypovú soľ, 4 mechanici, ktorí zabezpečujú výjazdy v prípade technickej poruchy vozidiel a 45 ľudí v zálohe, ktorí sa starajú o zimnú údržbu v prípade personálnych výpadkov.

Dostupný materiál: 
Uskladnených je približne 300 ton posypovej soli, z toho približne 100 ton tvorí ekologická soľ (solmag) šetrná k životnému prostrediu.

 

KONTAKTY
E-mail: zimnaudrzba@petrzalka.sk
Telefón: 0947 487 487
Napíšte nám cez WhatsApp
Napíšte nám cez Messenger

web od 2day