Kosba a zimná údržba

Letnú a zimnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy, priľahlých chodníkov a parkovísk, údržbu verejnej zelene vrátane kosenia či sadovnícke úpravy a ich realizáciu zabezpečuje Oddelenie správy verejných priestranstiev.

KONTAKTY:

Mgr. Peter Slovák
Poverený vedením oddelenia správy verejných priestranstiev
Mobil: +421 947 487 545
peter.slovak@petrzalka.sk

Kosba: kosenie@petrzalka.sk

Viac informácií o tohtoročnej údržbe v našej mestskej časti nájdete TU. 

web od 2day