Petržalka sa zapojila do súťaže

Petrzalka sa zapojila do sutaze Petrzalka sa zapojila do sutaze2

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa aj v roku 2014 rozhodla zapojiť do Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu. Predchádzalo tomu absolvovanie ďalšieho samohodnotenia, ktoré vykonali vlastníci 9 kritérií počas uplynulých štyroch mesiacov. Tí sa stretli začiatkom apríla pri spoločnom bodovom hodnotení. Členovia CAF-tímu na základe miery naplnenia prideľovali jednotlivým príkladom popísaných v samohodnotiacej správe body (0 až 100). Je to už druhá samohodnotiaca správa, ktorú mestská časť spracovala od roku 2012, no zároveň prvá, s ktorou sa uchádza o prestížne ocenenie v rámci Národnej ceny SR za kvalitu. Samohodnotiacu správu zašle mestská časť v máji 2014 na externé posúdenie posudzovateľom národnej ceny z ÚNMS SR. V júni prebehne hodnotiaci rozhovor so zástupcom mestskej časti a v ďalších dvoch mesiacoch odstúpi Petržalka posúdenie na mieste. Až po absolvovaní všetkých týchto krokov bude zrejmé, ako samospráva v súťaži obstála.

web od 2day