Školenie členov CAF-tímu

V dňoch 19. až 20. januára 2012 sa v Častej Papierničke uskutočnilo školenie členov CAF-tímu, ktoré viedli zástupkyne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Mgr. Monika Jurkovičová, MBA – riaditeľka odboru kvality Ing. Katarína Verešová.

Cieľom školenia bolo, aby sa jeho účastníci a zároveň vlastníci jednotlivých kritérií naučili pracovať s modelom CAF, porozumeli terminológii a požiadavkám modelu, vedeli si vybrať vhodný panel bodového hodnotenia, zadefinovali vodcov organizácie, pomenovali zainteresované strany a strategických partnerov. Na základe získaných informácií boli vlastníci schopní spracovať jednotlivé kritériá a subkritériá do prvej samohodnotiacej správy.

Školenie CAF-tímu Školenie CAF-tímu 2 Školenie CAF-tímu 3

web od 2day