Petržalské poradne

Fórum osamelých matiek – FOMa
ul. Osuského 1/A, 851 03 Bratislava – Petržalka
www.alonemothers.org
Telefón: +421-903 314 136
Konzultačné hodiny:
utorok v čase od 10.00 do 17.00 hod. len objednaní klienti
štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod.
Poradenstvo pre matky a osamelých ľudí v oblasti právnej, sociálnej a psychologickej.

Liga za duševné zdravie
Ševčenkova 21
E-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk
Poradňa každý štvrtok od 10,00 do 15,00 hod. Telefón: +421-2-63 815 592
https://www.dusevnezdravie.sk
Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. V rámci rôznych aktivít, ktoré Liga za duševné zdravie ponúka, sa občania môžu obrátiť na online poradňu (https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/) s rodinnými, citovými, rodičovskými, duševnými, či sociálnymi problémami.

web od 2day