Zimná údržba

Mestská časť Bratislava – Petržalka oznamuje, že od nadchádzajúcej zimnej sezóny 2018/2019 preberá v zmysle zmeny zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov do svojej pôsobnosti výkon zimnej údržby na komunikáciách IV. triedy (chodníky), priľahlých k bytovým domom, na ktorých do toho času vykonávali zimnú údržbu správcovia domov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov v bytových domoch. Uvedená informácia sa týka len chodníkov v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Keďže zmeny v uvedenom zákone boli prijaté bez toho, aby obce a samosprávy mali možnosť pripraviť sa na túto skutočnosť pri schvaľovaní svojich rozpočtov, bude zimná údržba zabezpečovaná počas zimnej sezóny 2018/2019 z finančných a technických dôvodov len z prednej strany domov (zo strany od hlavných vchodov). Ospravedlňujeme sa za komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

web od 2day